Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2018/06/01 12:39]
Martin Nečaský
start [2020/02/19 12:33] (aktuální)
Jakub Klímek [Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Informace o otevřených datech ​pro poskytovatele ====== +====== ​Otevřená data v ČR: Portál ​pro poskytovatele ====== 
-/​*Doporučené postupy, návody a praktiky publikace ​otevřených dat v ČR.*/ +Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé ​otevřených dat detailní ​informace ​všech částech procesu otevírání ​dat. 
- +Ostatní zájemci o otevírání ​dat by měli pokračovat na obecný ​[[https://​data.gov.cz|portál ​otevřených dat v ČR]].
-Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. +
- +
-/*Před pěti lety začaly ve Velké Británii a USA zveřejňovat ​informace ​veřejného sektoru ve formátu otevřených dat, které si do té doby úřady nechávaly pro sebe. Následná vlna zájmu přinesla několik tisíc mobilních aplikací, odhalila nové příležitosti pro podnikání a proměnila státní správu. Postupně začaly zveřejňovat svá data organizace jako Světová banka, OECD, OSN, Evropská Unie. Svá otevřená data začaly zpřístupňovat na svých národních katalozích státy po celém světě. Otevřená data se významně podílela na odstartování "​datové revoluce 21. století"​ a Česká republika může být u toho.  +
- +
-Otevřená data ale musí splňovat řadu podmínek, zejména úplnost, snadnou dostupnost ​prostředí Internetu běžnými informačními a komunikačními technologiemi,​ strojovou čitelnost a dodržení formátů ​dat a standardů, které jsou dobře zpracovatelné a mohou být bezplatně využitelné bez nutnosti nakupovat specifický software.  +
- +
-Velmi podstatnou vlastností otevřených ​dat je i zpřístupnění dat za jasně definovaných podmínek užití, které ​by měly poskytovat uživatelům dat jistotu, že data mohou libovolně použít pro nekomerční i komerční účely. A v neposlední řadě by měla být otevřená data k dispozici bezplatně (vystavením ​na Internetu) nebo s vynaložením minima možných nákladů na jejich získání. Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemi,​ tj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Distribuce mohou být poskytovány v různých formátech. Otevřená datová sada je datová sada, která splňuje podmínky otevřených dat.*/ +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-Zajímá vás, jaká data jsou v ČR otevřená? Pak hledáte ​[[https://​data.gov.cz/​datové-sady|Národní katalog ​otevřených dat]]. +
-</​WRAP>​ +
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Řádek 19: Řádek 7:
 ===== Jak otevírat data? ===== ===== Jak otevírat data? =====
 /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​ /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​
-  * [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]] +  * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]]
-  * [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]] +
-  * [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu]]+
   * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]   * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
-  * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]] +  * Stále probíhají ​[[edu:start|školení]] otevřeným datům
-  * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-5|Technické standardy pro datové sady na stupni ​otevřenosti 4 a 5]] +
-  * [[špatná-praxe:​start]] +
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-===== Co má obsahovat publikační plán? =====+===== Kterými datovými sadami lze začít? =====
 /​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​ /​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
Řádek 38: Řádek 21:
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP group> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Kontakty ===== 
-  * [[kontakt:​start|Národní koordinátor otevřených dat]] 
-  * Pracovní skupina poskytovatelů otevřených dat 
-  * [[kontakt:​skupina-uživatelů-otevřených-dat|Pracovní skupina uživatelů otevřených dat]] 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Školení, semináře a workshopy ===== 
-V listopadu 2017 proběhla [[edu:​konference:​2017]] a stále probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům. ​ 
-<WRAP center round tip 60%> 
-V případě zájmu si můžete [[https://​goo.gl/​forms/​2pmSUX7g1jBwivEA3|o školení napsat]]. ​ 
-</​WRAP>​ 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Řádek 62: Řádek 27:
 Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/​viewform?​embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]]. Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/​viewform?​embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]].
  
-Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1tJl4dmtOVOon63c_Tla21TGl3RkT8Ty4ut3euQKhydE|seznamu podnětů na otevření dat]]. ​+Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1vL_x1b9eTHgauo0XzJVXuEBI2aU1BHHZdl7AiUuXoyg|seznamu podnětů na otevření dat]]. ​
  
 Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:​analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]]. Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:​analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]].