Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2018/06/01 13:22]
Jakub Klímek
start [2019/02/26 09:14] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
 Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat.
 Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://​data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://​data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]].
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Otevřená data nevisí ve vzduchoprázdnu,​ právě naopak! Více viz [[informace:​kontext:​start]].
 +</​WRAP>​
 +
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Řádek 7: Řádek 12:
 ===== Jak otevírat data? ===== ===== Jak otevírat data? =====
 /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​ /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​
-  * [[standardy:​otevírání-dat-v-kostce|Otevírání dat v kostce]]+  * [[informace:​otevírání-dat-v-kostce]]
   * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]   * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]
   * [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]]   * [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]]
Řádek 13: Řádek 18:
   * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]   * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
 +  * [[otevřené-formální-normy:​start]]
   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]
-  * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-5|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 4 a 5]] 
   * [[špatná-praxe:​start]]   * [[špatná-praxe:​start]]
  
Řádek 41: Řádek 46:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 ===== Školení, semináře a workshopy ===== ===== Školení, semináře a workshopy =====
-V listopadu 2017 proběhla [[edu:​konference:​2017]] a stále ​probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům. ​+Stále ​probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům. ​ 
 + 
 +[[edu:​start|Více informací v sekci vzdělávání. ]]  [[https://​goo.gl/​forms/​U9YOgFv3XF5pPKe12|Přihláška na školení]]
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-V případě zájmu si můžete [[https://​goo.gl/​forms/​2pmSUX7g1jBwivEA3|o školení napsat]]. ​+V případě zájmu si můžete [[https://​goo.gl/​forms/​2pmSUX7g1jBwivEA3|o ​další ​školení napsat]]. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​