Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
start [2019/02/26 09:14]
start [2020/02/19 12:33] (aktuální)
Jakub Klímek [Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ======
 +Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat.
 +Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://​data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]].
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +===== Jak otevírat data? =====
 +/​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​
 +  * [[informace:​otevírání-dat-v-kostce]]
 +  * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
 +  * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
 +  * Stále probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP half column>
 +===== Kterými datovými sadami lze začít? =====
 +/​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Centrální orgány]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-kraje|Kraje]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +===== Podněty pro nové datové sady =====
 +
 +Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/​viewform?​embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]].
 +
 +Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1vL_x1b9eTHgauo0XzJVXuEBI2aU1BHHZdl7AiUuXoyg|seznamu podnětů na otevření dat]]. ​
 +
 +Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:​analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]].
 +
 +
 +Tento portál vznikl v rámci {{::​standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|projektu OPLZZ č. CZ.1.04/​4.1.00/​D9.00001}} a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/​0.0/​0.0/​15_025/​0004172.
 +
 +