Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/06/11 14:06]
Jakub Klímek
start [2020/02/19 12:33] (aktuální)
Jakub Klímek [Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele]
Řádek 2: Řádek 2:
 Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat.
 Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://​data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://​data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]].
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-Otevřená data nevisí ve vzduchoprázdnu,​ právě naopak! Více viz [[informace:​kontext:​start]]. 
-</​WRAP>​ 
- 
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Řádek 15: Řádek 10:
   * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]   * [[dokumenty:​ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
-  * [[otevřené-formální-normy:start]] +  * Stále probíhají ​[[edu:start|školení]] k otevřeným datům
-  * [[špatná-praxe:​start]] +
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-===== Co má obsahovat publikační plán? =====+===== Kterými datovými sadami lze začít? =====
 /​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​ /​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
Řádek 28: Řádek 21:
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP group> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Kontakty ===== 
-  * [[kontakt:​start|Národní koordinátor otevřených dat]] 
-  * Pracovní skupina poskytovatelů otevřených dat 
-  * [[kontakt:​skupina-uživatelů-otevřených-dat|Pracovní skupina uživatelů otevřených dat]] 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Školení, semináře a workshopy ===== 
-Stále probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům. ​ 
- 
-[[edu:​start|Více informací v sekci vzdělávání. ]]  [[https://​goo.gl/​forms/​U9YOgFv3XF5pPKe12|Přihláška na školení]] 
-<WRAP center round tip 60%> 
-V případě zájmu si můžete [[https://​goo.gl/​forms/​2pmSUX7g1jBwivEA3|o další školení napsat]]. ​ 
-</​WRAP>​ 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​