Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistika:plnění-nařízení-vlády-2018 [2019/11/27 12:18]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data ====== 
-Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-425/​zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]]. 
- 
-===== Přehled otevřenosti datových sad ===== 
- 
-V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
-Sloupec ''​Stav''​ má hodnotu ''​Otevřeno'',​ pokud jsou splněny podmínky dané legislativou,​ bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. 
-Sloupec ''​Bezchybnost''​ má hodnotu ''​Ano'',​ pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://​opendata.gov.cz. 
-Poslední aktualizace proběhla ''​12.1.2018''​. 
-^ Název datové sady ^ Stav ^ Bezchybnost ^ Povinný subjekt ^ Strojově čitelný formát ^ Otevřený formát ^ Dálkový přístup ^ Neomezené použití ^ Registrace v NKOD ^ Správná registrace v NKOD ^ Správné technické provedení ^  
-| [[#​monitor_státní_pokladna|Monitor Státní pokladna]] ​        | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[http://​www.mfcr.cz/​|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ano | 
-| [[#​jízdní_řády|Jízdní řády]] ​                                | <color red>​Neotevřeno</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mdcr.cz/​|Ministerstvo dopravy]] | Částečně | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#​cedr_-_centrální_registr_dotací|CEDR - centrální registr dotací]] | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​ | [[http://​www.mfcr.cz/​|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Ano]] | Ne  | Ano | 
-| [[#​centrální_evidence_volných_pracovních_míst|Centrální evidence volných pracovních míst]] | <color red>​Neotevřeno</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#​agentury_práce|Agentury práce]] ​                          | <color red>​Neotevřeno</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#​poskytovatelé_sociálních_služeb|Poskytovatelé sociálních služeb]] ​  | <color red>​Neotevřeno</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ne       | Ne  | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#​datové_schránky|Datové schránky]] ​                        | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[http://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|Chybně]] | Ne| Ano | 
-| [[#​ares|ARES]] ​                                              | <color red>​Neotevřeno</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[http://​www.mfcr.cz/​|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| [[#​obsazovaná_služební_místa_z_informačního_systému_o_státní_službě_isoss|Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS]] | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​ | [[http://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F255131823|Ano]] | Ano | Ne | 
-| [[#​registr_smluv|Registr smluv]] ​                            | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[http://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F143188372|Ano]] | Ne  | Ano | 
-| [[#​veřejné_zakázky|Veřejné zakázky]] ​                         | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mmr.cz|Ministerstvo pro místní rozvoj]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mmr.cz-api-3-action-package_show-id-formulare-f16-az-f19-verejnych-zakazek-pro-zakon-c-134-2016-sb-za-rok-2018|Ano]] | Ne  | Ne  | 
- 
-S případnými dotazy nás [[kontakt:​start|můžete kontaktovat]]. 
- 
-===== Detailní informace k jednotlivým datovým sadám ===== 
-Zde uvádíme detailnější poznámky k datovým sadám, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
- 
-==== Monitor Státní pokladna ==== 
-Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]],​ ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích,​ zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://​monitor.statnipokladna.cz/​2017/​|Webová aplikace]] 
-  * [[http://​monitor.statnipokladna.cz/​2017/​zdrojova-data/​|Data ke stažení]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Nemá otevřené [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] (např. se zakazuje data pozměňovat) 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
- 
------ 
- 
-==== Jízdní řády ==== 
-Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-111|zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě]], ve znění pozdějších předpisů, a [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-266|zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[ftp://​ftp.cisjr.cz/​|FTP server]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Část dat není v [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] 
-  - Datové sady tvořící jízdní řády nejsou [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Chybí dokumentace datových sad tvořící jízdní řády vysvětlující,​ jak s daty správně pracovat 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:​http|není použito HTTPS]] ​ 
- 
------ 
- 
-==== CEDR - centrální registr dotací ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-218|zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Dotace - IS CEDR III v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady. 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:​http|není použito HTTPS]] 
- 
------ 
- 
-==== Centrální evidence volných pracovních míst ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​portal.mpsv.cz/​sz/​download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:​komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
- 
-==== Agentury práce ==== 
-Informace obsažené v evidenci agentur práce podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​portal.mpsv.cz/​sz/​download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:​komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
- 
-==== Poskytovatelé sociálních služeb ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-108|zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://​iregistr.mpsv.cz/​socreg|Registr poskytovatelů sociálních služeb]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - [[špatná-praxe:​http|Není použito HTTPS]] 
- 
------ 
- 
-==== Datové schránky ==== 
-Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2008-300|zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​www.mojedatovaschranka.cz/​sds/​welcome.do?​part=opendata|Portál datových schránek]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je chybně [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|registrována v NKOD]] - odkazy ke stažení nefungují 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] - jsou ale u chybného záznamu v NKOD 
- 
------ 
- 
-==== ARES ==== 
-Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-304|zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://​wwwinfo.mfcr.cz/​ares/​ares_opendata.html.cz|Otevřená data v ARES]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Různé datové sady používají [[špatná-praxe:​komprese|různou kompresi]] 
-  - CSV data používají [[standardy:​csv:​chybný-oddělovač|středníky jako oddělovače]] 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:​http|není použito HTTPS]] 
- 
------ 
- 
-==== Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS ==== 
-Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-234|zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F255131823|Obsazovaná služební místa v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je použito JSON schéma (jazyk pro popis JSON dokumentů) místo [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#​metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|schématu dle CSV on the Web]]. 
- 
------ 
- 
-==== Registr smluv ==== 
-Metadata smluv obsažená v registru smluv podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2015-340|zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F143188372|Registr smluv v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě. 
-  - Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory. 
-  - Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu [[špatná-praxe:​limity|kompletního balíku dat a změnových souborů]]. 
- 
------ 
- 
-==== Veřejné zakázky ==== 
-Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek]]. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mmr.cz-api-3-action-package_show-id-formulare-f16-az-f19-verejnych-zakazek-pro-zakon-c-134-2016-sb-za-rok-2018|Veřejné zakázky v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - XML soubor není [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsán schématem]]