Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistika:plnění-nařízení-vlády [2019/11/27 12:34]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 23.8.2019 ====== 
-Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-425/​zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]]. 
  
-===== Přehled otevřenosti datových sad ===== 
- 
-V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
-Sloupec ''​Stav''​ má hodnotu ''​Otevřeno'',​ pokud jsou splněny podmínky dané legislativou,​ bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. 
-Sloupec ''​Bezchybnost''​ má hodnotu ''​Ano'',​ pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://​data.gov.cz. 
-Poslední aktualizace proběhla ''​23.8.2019''​. 
- 
-^ Číslo ^ Název datové sady ^ Nařízeno k ^ Stav ^ Bezchybnost ^ Povinný subjekt ^ Strojově čitelný formát ^ Otevřený formát ^ Dálkový přístup ^ Neomezené použití ^ Registrace v NKOD ^ Správná registrace v NKOD ^ Správné technické provedení ^  
-| 1 | [[#​znalci_a_tlumočníci|Znalci a tlumočníci]] ​                | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.justice.cz/​|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[http://​datalot.justice.cz/​justice/​repznatl.nsf/​$$SearchForm?​OpenForm|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 2 | [[#​znalecké_ústavy|Znalecké ústavy]] ​                        | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.justice.cz/​|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[http://​datalot.justice.cz/​justice/​znust.nsf/​$$Search?​OpenForm|Ano]] | Ne | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 3 | [[#​monitor_státní_pokladna|Monitor Státní pokladna]] ​        | <color red>​1.1.2017</​color> ​   | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[http://​www.mfcr.cz/​|Ministerstvo financí]] ​          | Ano | Ano | Ano | Ne | Jen číselníky | Ne  | Ano | 
-| 4 | [[#​banky|Banky]] ​                                            | 1.1.2019 ​                      | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color green>​**Ano**</​color> ​ | [[https://​www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​CNrdnBanka/​666175539|Ano]] | Ano | Ano | 
-| 5 | [[#​jízdní_řády|Jízdní řády]] ​                                | 1.7.2018 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mdcr.cz/​|Ministerstvo dopravy]] | Částečně | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​poskytovatel=Ministerstvo%20dopravy&​témata=http://​publications.europa.eu/​resource/​authority/​data-theme/​TRAN|Ano]] ​ | Ne  | Ne  |  
-| 6 | [[#​cedr_-_centrální_registr_dotací|CEDR - centrální registr dotací]] | 1.1.2017 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​ | [[http://​www.mfcr.cz/​|Ministerstvo financí]] | Ano  | Ano | Ano | Ano  | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Ano]] | Ne  | Ne | 
-| 7 | [[#​výzkum_vývoj_a_inovace|Výzkum,​ vývoj a inovace]] ​       | 1.1.2019 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.vlada.cz/​|Úřad vlády]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​https---www.vlada.cz-scripts-modules-otevrena_data-package_show-id-CEA-Aktivity-VaVaI|Ano]] | Ne | Ne | 
-| 8 | [[#​centrální_evidence_volných_pracovních_míst|Centrální evidence volných pracovních míst]] | <color red>​1.1.2017</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 9 | [[#​agentury_práce|Agentury práce]] ​                          | <color red>​1.1.2017</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 10 | [[#​školský_rejstřík|Školský rejstřík]] ​                     | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[http://​www.msmt.cz/​|Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy]] | Ano | Ano | Ano | Ne        | [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​poskytovatel=Ministerstvo%20školství,​%20mládeže%20a%20tělovýchovy&​klíčová%20slova=školy|Ano]] ​ | Ne  | Ne| 
-| 11 | [[#​poskytovatelé_sociálních_služeb|Poskytovatelé sociálních služeb]] ​  | <color red>​1.1.2017</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​ | [[https://​www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ne       | Ne  | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 12 | [[#​léčivé_přípravky|Léčivé přípravky]] ​                     | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​ | [[http://​www.sukl.cz/​|Státní ústav pro kontrolu léčiv]] | Ano | Ano | [[https://​opendata.sukl.cz/?​q=katalog/​databaze-lecivych-pripravku-dlp|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 13 | [[#​datové_schránky|Datové schránky]] ​                       | <color red>​1.1.2017</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[http://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | [[https://​www.mojedatovaschranka.cz/​sds/​welcome.do?​part=opendata|Ano]] | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​MV/​170966154|Chybně]] | Ne | Ne | 
-| 14 | [[#​registr_práv_a_povinností_rpp_|Registr práv a povinností (RPP)]] ​   | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​klíčová%20slova=registr%20práv%20a%20povinností|Chybná]] ​ | Ne | Ne | 
-| 15 | [[#​registr_územní_identifikace__adres_a_nemovitostí_rúian_|Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí (RÚIAN)]] ​   | 1.1.2019 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.cuzk.cz/​|Český úřad zeměměřický a katastrální]] | Ano | Ano | Ano | [[https://​www.cuzk.cz/​Predpisy/​Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/​Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx|Ne]] | [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​poskytovatel=Český%20úřad%20zeměměřický%20a%20katastrální&​klíčová%20slova=RÚIAN|Ano]] | Ano  | Ne | 
-| 16 | [[#​národní_registr_poskytovatelů_zdravotních_služeb__nrpzs_|Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)]] ​                | 1.1.2019 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.mzcr.cz/​|Ministerstvo zdravotnictví]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​https---opendata.mzcr.cz-api-3-action-package_show-id-nrpzs|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 17 | [[#​registr_poskytovatelů_pomoci_obětem_trestných_činů|Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů]] ​                | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[https://​www.justice.cz/​|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[https://​otc.justice.cz/​verejne/​seznam.jsf|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 18 | [[#​registr_směnárníků|Registr směnárníků]] ​                 | 1.1.2019 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color green>​**Ano**</​color> ​ | [[https://​www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano        | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​CNrdnBanka/​670932402|Ano]] ​ | Ano  | Ano | 
-| 19 | [[#​ares|ARES]] ​                                             | 1.1.2017 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​| <color red>​Ne</​color>​| [[http://​www.mfcr.cz/​|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-ares-administrativni-registr-ekonomickych-subjektu|Ano]] | Ne  | Ne  | 
-| 20 | [[#​obsazovaná_služební_místa_z_informačního_systému_o_státní_službě_isoss|Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS]] | 1.1.2017 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​ | [[http://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​poskytovatel=Ministerstvo%20vnitra&​klíčová%20slova=ISoSS|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 21 | [[#​registr_zdravotnických_prostředků|Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)]] ​              | <color orange>​1.1.2019</​color>​ | <color red>​Neotevřeno</​color>​ | <color red>​Ne</​color> ​ | [[http://​www.sukl.cz/​|Státní ústav pro kontrolu léčiv]] | Ne | Ne | [[https://​eregpublicsecure.ksrzis.cz/​Registr/​RZPRO/​| Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 22 | [[#​registr_smluv|Registr smluv]] ​                           | 1.1.2017 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mvcr.cz/​|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​MV/​143188372|Ano]] | Ne  | Ano | 
-| 23 | [[#​veřejné_zakázky|Veřejné zakázky]] ​                       | 1.1.2017 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color red>​Ne</​color>​| [[https://​www.mmr.cz|Ministerstvo pro místní rozvoj]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​dotaz=Veřejné%20zakázky&​poskytovatel=Ministerstvo%20pro%20místní%20rozvoj|Ano]] | Ne  | Ne  | 
-| 24 | [[#​registr_oprávněných_osob_v_oblasti_spotřebitelského_úvěru|Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru]] ​  | 1.1.2019 | <color green>​**Otevřeno**</​color>​ | <color green>​**Ano**</​color> ​ | [[https://​www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano        | [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​CNrdnBanka/​670932369|Ano]] | Ano  | Ano | 
- 
-S případnými dotazy nás [[kontakt:​start|můžete kontaktovat]]. 
- 
-===== Informace k jednotlivým datovým sadám ===== 
-Zde uvádíme detailnější informace k jednotlivým datovým sadám. 
-Pro ty, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu, uvádíme bližší informace k tomu, co je špatně. 
- 
-==== Znalci a tlumočníci ==== 
-Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1967-36|zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících]],​ ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[http://​datalot.justice.cz/​justice/​repznatl.nsf/​$$SearchForm?​OpenForm|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:​start#​jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
------ 
- 
-==== Znalecké ústavy ==== 
-Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1967-36|zákona č. 36/1967 Sb.]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[http://​datalot.justice.cz/​justice/​znust.nsf/​$$Search?​OpenForm&​Seq=1|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:​start#​jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
------ 
- 
-==== Monitor Státní pokladna ==== 
-Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]],​ ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích,​ zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​monitor.statnipokladna.cz/​2019/​|Webová aplikace]] 
-  * [[https://​monitor.statnipokladna.cz/​2019/​zdrojova-data/​|Data ke stažení]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Nemá otevřené [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] (např. se zakazuje data pozměňovat) 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Číselníky jsou [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-statni-pokladna-ciselniky|zaregistrovány v NKOD]], nicméně nevyhovujícím způsobem. Každý číselník má tvořit jednu datovou sadu a byýt řádně popsán metadaty. 
-  - Obsah pokladny, tj. jednotlivé výkazy, nejsou registrovány v NKOD 
- 
------ 
-==== Banky ==== 
-Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-21|zákona č. 21/1992 Sb., o bankách]], ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 
------ 
-==== Jízdní řády ==== 
-Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-111|zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě]], ve znění pozdějších předpisů, a [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-266|zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​poskytovatel=Ministerstvo%20dopravy&​témata=http://​publications.europa.eu/​resource/​authority/​data-theme/​TRAN|Registrace v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Část dat není v [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] 
-  - Chybí dokumentace datových sad tvořící jízdní řády vysvětlující,​ jak s daty správně pracovat 
-  - Chybně dělená klíčová slova v záznamu v NKOD 
- 
------ 
- 
-==== CEDR - centrální registr dotací ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-218|zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datové-sady?​dotaz=cedr&​poskytovatel=Ministerstvo%20financí|Dotace - IS CEDR III v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady. 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:​http|není použito HTTPS]] 
- 
------ 
-==== Výzkum, vývoj a inovace ==== 
-Informace obsažené v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2002-130|zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)]],​ ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​https---www.vlada.cz-scripts-modules-otevrena_data-package_show-id-CEA-Aktivity-VaVaI|Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  * Chybně vyplněné téma v záznamu v NKOD 
-  * Registrované odkazy používají protokol HTTP, což je [[špatná-praxe:​http|špatná praxe]] 
- 
- 
- 
------ 
- 
- 
-==== Centrální evidence volných pracovních míst ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​portal.mpsv.cz/​sz/​download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:​komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
- 
-==== Agentury práce ==== 
-Informace obsažené v evidenci agentur práce podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​portal.mpsv.cz/​sz/​download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:​komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
-==== Školský rejstřík ==== 
-Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-561|zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,​ základním,​ středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data narození ředitele školy nebo školského zařízení 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - [[špatná-praxe:​komprese|XML soubory nejsou při přenosu protokolem HTTP komprimovány]] 
-  - [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#​definice_vlastního_schématu_pro_data_v_xml|Chybí XML schémata]] 
-  - [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​https---data.msmt.cz-api-3-action-package_show-id-rejstrik-skol-a-skolskych-zarizeni-jihomoravsky-kraj|Tam,​ kde je odkaz na schéma vyplněn]], vede na ZIP soubor obsahující proprietární XML formát s popisem struktury XML souborů čitelnou lidmi. Požadováno je ale strojově čitelné XML schéma v jazyce XML Schema, které je navíc [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|z XML souborů nalinkováno]] 
-  - Samotná struktura XML souboru neodpovídá dobré praxi při návrhu XML souborů, zejména špatné zanořování elementů a v důsledku jejich špatné pojmenování,​ např. <code xml> 
-<​SkolaPlnyNazev>​Školní klub</​SkolaPlnyNazev>​ 
-<​SkolaDruhTyp>​G22</​SkolaDruhTyp>​ 
-<​SkolaKapacita>​48</​SkolaKapacita>​ 
-<​SkolaKapacitaJednotka>​žák</​SkolaKapacitaJednotka>​ 
-</​code>​ 
- 
------ 
- 
-==== Poskytovatelé sociálních služeb ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-108|zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://​iregistr.mpsv.cz/​socreg|Registr poskytovatelů sociálních služeb]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - [[špatná-praxe:​http|Není použito HTTPS]] 
- 
------ 
-==== Léčivé přípravky ==== 
-Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2007-378|zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)]],​ ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​opendata.sukl.cz/?​q=katalog/​databaze-lecivych-pripravku-dlp|Záznam v lokálním katalogu SÚKL]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada není [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Podmínky užití nejsou dle [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|návodu na stanovení podmínek užití]] 
-  - [[špatná-praxe:​http|Není použito HTTPS]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:​komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je k distpozici pouze proprietární,​ lidsky čitelný popis sloupců v chybném CSV souboru. Je třeba vytvořit a publikovat [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#​metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|schémata dle CSV on the Web]]. 
-  - Soubory v archivu [[https://​opendata.gov.cz/​špatná-praxe:​start#​nejčastější_chyby_při_použití_formátu_csv|nejsou správné CSV soubory]] 
- 
------ 
-==== Datové schránky ==== 
-Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2008-300|zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]],​ ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​www.mojedatovaschranka.cz/​sds/​welcome.do?​part=opendata|Portál datových schránek]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je chybně [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|registrována v NKOD]] - odkazy ke stažení nefungují, datová sada by měla být rozdělena do 4 datových sad podle typu datové schránky 
-  - Chybí [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] - jsou ale u chybného záznamu v NKOD 
-  - XML soubory [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|se neodkazují na XSD schéma]] 
- 
------ 
-==== Registr práv a povinností (RPP) ==== 
-Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech]],​ ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
- 
-  * Registrované odkazy ke stažení nefungují 
-  * [[špatná-praxe:​https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] 
- 
------ 
-==== Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí (RÚIAN) ==== 
-Informace obsažené v základním registru územní identifikace,​ adres a nemovitostí podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech]],​ ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Podmínky užití nejsou dle [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|návodu na stanovení podmínek užití]] 
-  - [[špatná-praxe:​http|Není použito HTTPS]] 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|nemají schémata]]. 
-  - Některé CSV soubory jsou komprimované jako ZIP soubor, což lze vyřešit lépe, pomocí [[špatná-praxe:​komprese|komprese na úrovní HTTP]] 
-  - CSV soubory jsou chybné. [[standardy:​csv:​chybné-kódování|Nemají kódování UTF-8]], [[standardy:​csv:​chybný-oddělovač|používají chybný oddělovač]] a [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|chybí jim schémata]]. 
- 
------ 
-==== Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) ==== 
-Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2011-372|zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)]],​ ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Není [[špatná-praxe:​komprese|implementována komprese]] CSV souboru 
-  - [[špatná-praxe:​http-content-type|HTTP hlavička schématu]] nemá být ''​application/​json'',​ ale specifičtější ''​application/​csvm+json;​ charset=utf-8'',​ viz [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3?​s[]=csvw#​metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw]] 
- 
------ 
-==== Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-45|zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)]], ve znění pozdějších předpisů 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[https://​otc.justice.cz/​verejne/​seznam.jsf|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:​start#​jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
------ 
- 
-==== Registr směnárníků ==== 
-Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby obsažené v registru směnárníků podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-277|zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti]],​ ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 
------ 
-==== ARES ==== 
-Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-304|zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://​wwwinfo.mfcr.cz/​ares/​ares_opendata.html.cz|Otevřená data v ARES]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] chybně, měla by být rozdělena do několika datových sad tak, aby se každý soubor ke stažení dal popsat samostatně. 
-  - Jsou zaregistrovány pouze webové stránky obsahující další instrukce pro to, jak data získat, což stěžuje přístup k datům. Jednotlivé datové soubory ke stažení (jejich URL) má být zaregistrováno přímo v NKOD. 
-  - CSV data používají [[standardy:​csv:​chybný-oddělovač|středníky jako oddělovače]] 
-  - CSV data používají [[standardy:​csv:​chybné-kódování|chybné kódování UTF-8 BOM]], má být použito UTF-8 
-  - [[standardy:​csv|Oddělovačem řádek v CSV souboru]] má být CRLF, ne jen LF 
-  - Chybí [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|schéma CSV souborů]] 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:​http|není použito HTTPS]] 
-  - Různé datové sady používají [[špatná-praxe:​komprese|různou kompresi]] 
- 
------ 
- 
-==== Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS ==== 
-Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-234|zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F255131823|Obsazovaná služební místa v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Není implementována [[špatná-praxe:​komprese|komprese na úrovni HTTP]] 
- 
------ 
-==== Registr zdravotnických prostředků ==== 
-Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-268|zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,​ ve znění pozdějších předpisů]],​ ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[https://​eregpublicsecure.ksrzis.cz/​Registr/​RZPRO/​ZdravotnickyProstredek|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:​start#​jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
------ 
- 
-==== Registr smluv ==== 
-Metadata smluv obsažená v registru smluv podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2015-340|zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https://​data.gov.cz/​zdroj/​datové-sady/​MV/​143188372|Registr smluv v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě. 
-  - Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory. 
-  - Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu [[špatná-praxe:​limity|kompletního balíku dat a změnových souborů]]. 
- 
------ 
- 
-==== Veřejné zakázky ==== 
-Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek]]. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://​data.gov.cz/​datová-sada?​iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mmr.cz-api-3-action-package_show-id-formulare-f16-az-f19-verejnych-zakazek-pro-zakon-c-134-2016-sb-za-rok-2018|Veřejné zakázky v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - XML soubor není [[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsán schématem]] 
-  - Datumy v XML souborech [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​základní-datové-typy/#​datum|neodpovídají formátu xsd:date]] 
- 
- 
------ 
-==== Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru ==== 
-Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru vedeném podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-257|zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru]], ve znění pozdějších předpisů, a to 
-  - jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,​ a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného zprostředkovatele,​ vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, 
-  - obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,​ a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného zprostředkovatele,​ vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, 
-  - jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,​ u fyzické nebo právnické osoby zahraničního zprostředkovatele