Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistika:start [2018/01/11 14:45]
Jakub Klímek
statistika:start [2018/04/18 21:19] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Ukazatele vypočítané z metadat NKOD ====== ====== Ukazatele vypočítané z metadat NKOD ======
-<WRAP center round important 60%> 
-Z důvodu dočasné nefunkčnosti [[https://​portal.gov.cz/​otevrena-data/​|Národního katalogu otevřených dat]] nejsou tyto údaje aktualizované. 
-</​WRAP>​ 
- 
   * [[statistika:​datova-kvalita]] - {{ :​statistika:​kvalita-nkod.jsonld |Pipeline v}} [[https://​etl.linkedpipes.com|LinkedPipes ETL]]   * [[statistika:​datova-kvalita]] - {{ :​statistika:​kvalita-nkod.jsonld |Pipeline v}} [[https://​etl.linkedpipes.com|LinkedPipes ETL]]
   * [[statistika:​dostupnost]] - {{ :​statistika:​dostupnost-nkod.jsonld |Pipeline v}} [[https://​etl.linkedpipes.com|LinkedPipes ETL]]   * [[statistika:​dostupnost]] - {{ :​statistika:​dostupnost-nkod.jsonld |Pipeline v}} [[https://​etl.linkedpipes.com|LinkedPipes ETL]]
   * [[statistika:​druhy-registrace]]   * [[statistika:​druhy-registrace]]
   * [[statistika:​plnění-nařízení-vlády]]   * [[statistika:​plnění-nařízení-vlády]]