vzor:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vzor:start [2017/07/10 17:10]
tomas.pecha
vzor:start [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Vzorové publikační plány ====== 
-//Ve zkratce: Předpřipravené kompletní vzorové publikační plány včetně metadat pro jednotlivé typy institucí - volně ke stažení// 
- 
-Publikační plán vymezuje datové sady plánované k publikaci v podobě otevřených dat. Obsahem publikačního plánu je seznam datových sad. Publikační plán je aktualizován v roční periodě. Pro každou datovou sadu jsou zejména uvedeny: 
-  * název datové sady; 
-  * popis datové sady; 
-  * Kurátor dat zodpovědný za analýzu a přípravu datové sady; 
-  * přínosy a rizika publikace datové sady ve formátu otevřených dat; 
-  * periodicita aktualizace datové sady; 
-  * podmínky užití datové sady; 
-  * plánovaný termín první publikace datové sady (ve zvoleném stupni otevřenosti). 
- 
-Pro různé typy poskytovatelů dat byly připraveny vzorové publikační plány, které významně urychlí a usnadní proces otevírání dat. Vzorový publikační plán předepisuje doporučené datové sady k otevření a pro ně nabízí předpřipravené katalogizační záznamy a datová schémata. 
- 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Vzorový publikační plán pro ministerstva]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Vzorový publikační plán pro centrální orgány]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-kraje|Vzorový publikační plán pro kraje]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Vzorový publikační plán pro obce s rozšířenou působností]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Vzorový publikační plán pro ostatní obce]] 
- 
  
  • vzor/start.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)