vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy [2015/11/27 09:29]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Vzorový publikační plán pro centrální orgány====== 
- 
-{{:vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy.csv|Kompletní vzorový publikační plán ke stažení}} 
- 
-===== Seznam datových sad ze vzorového publikačního plánu ===== 
- 
-^ Název ^ Popis ^ 
-| [[datova-sada:bezbarierova-pristupnost-objektu-z-uzivatelskeho-hlediska|Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska]] | Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost. |  
-| [[datova-sada:bezuplatna-plneni-a-dary|Bezúplatná plnění a dary]] | Dary/Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací. |  
-| [[datova-sada:cestovni-naklady-zahranici|Cestovní náklady - zahraničí ]] | Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou. |  
-| [[datova-sada:evidence-vyrobku|Evidence výrobků]] | Seznam evidovaných výrobků (např. nebezpečné, schválené, podporované nebo zakázané). |  
-| [[datova-sada:jednotkove-ceny-nakupovanych-komodit|Jednotkové ceny nakupovaných komodit]] | Roční přehledy jednotkových cen komodit nakupovaných. Zejména hlavní skupiny (ICT komodity; Vozový park a pohonné hmoty; Kancelářské potřeby a kancelářská technika; Energie a správa budov pohonné hmoty; Doprava a ubytování) a jejich dílčí položky, které jsou uvedeny v číselníku NIPEZ.  
-| [[datova-sada:katalog-knihovny|Katalog knihovny]] | Katalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM. |  
-| [[datova-sada:nabidka-nepotrebneho-majetku|Nabídka nepotřebného majetku organizačním složkám státu]] | Seznam nabízeného nepotřebného majetku organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. |  
-| [[datova-sada:obsazovana-pracovni-mista|Obsazovaná pracovní místa]] | Nabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS). |  
-| [[datova-sada:odebrane-vzorky|Odebrané vzorky]] | Seznam odebraných vzorků a výsledky jejich posouzení. |  
-| [[datova-sada:odprodej-majetku|Odprodej majetku]] | Seznam majetku nabízeného k prodeji. |  
-| [[datova-sada:organizacni-struktura|Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty ]] | Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy. |  
-| [[datova-sada:plan-kontrolni-cinnosti|Plán kontrolní činnosti]] | Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu. |  
-| [[datova-sada:poradane-akce|Pořádané akce]] | Akce (semináře, konference, jarmarky, kulturní, společenské, sportovní, apod.) organizované či související s OVM. |  
-| [[datova-sada:poskytovane-dotace-a-granty|Poskytované dotace a granty za instituci/město/obec/kraj]] | Seznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané, čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast, poskytovatel, podmínky) mimo fondy EU. |  
-| [[datova-sada:sankce-a-pokuty|Pravomocné pokuty]] | Seznam úřadem uložených pokut v právní moci. |  
-| [[datova-sada:pronajaty-vlastneny-majetek-ne-v-crab|Pronajatý/vlastněný/spravovaný majetek, který není v CRABU ]] | Nemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu. |  
-| [[datova-sada:provedene-kontroly|Provedené kontroly]] | Seznam provedených kontrol. |  
-| [[datova-sada:predpisy|Předpisy]] | Předpisy a vydané vyhlášky. |  
-| [[datova-sada:faktury|Přehled daňových dokladů]] | Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur). |  
-| [[datova-sada:regionalni-spoluprace|Regionální a mezinárodní spolupráce]] | Seznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů. |  
-| [[datova-sada:rozpocet|Rozpočet]] | Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost). |  
-| [[datova-sada:seznam-brownfieldu|Seznam brownfieldů]] | Seznam brownfieldů a informací o nich. |  
-| [[datova-sada:seznam-clenu-organu|Seznam členů orgánů]] | Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí. |  
-| [[datova-sada:seznam-knihoven|Seznam knihoven]] | Seznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb. |  
-| [[datova-sada:platy-seznam|Seznam platů zaměstnanců]] | Seznam platů nejvyššího vedení vybraných dle metodiky ÚOOÚ a MV ČR. |  
-| [[datova-sada:poradni-organy|Seznam poradních orgánů organizace ]] | Seznam poradních orgánů,   poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva, centrální orgány, kraje a OVM. |  
-| [[datova-sada:seznam-sluzeben-mestske-policie|Seznam služeben integrovaného zachranného systému]] | Seznam služeben integrovaného zachranného systému včetě oblasti jejich působnosti. |  
-| [[datova-sada:seznam-socialnich-sluzeb|Seznam sociálních služeb]] | Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb. |  
-| [[datova-sada:platy-statistiky|Statistika platů zaměstnanců]] | Statistika platů určených skupin zaměstnanců. |  
-| [[datova-sada:stiznosti|Statistika stížností (dle § 175 Správního řádu)]] | Statistika přijatých stížností dle § 175 Správního řádu a jejich důvodnosti. |  
-| [[datova-sada:zadosti|Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.]] | Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. |  
-| [[datova-sada:podnety-a-dotazy|Stížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010]] | Anonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise. |  
-| [[datova-sada:strategicke-dokumenty|Strategické dokumenty]] | Seznam strategických dokumentů pro řízení a rozvoj. |  
-| [[datova-sada:telefonni-seznam|Telefonní seznam organizace]] | Seznam telefonních kontaktů zaměstnanců OVM. |  
-| [[datova-sada:uredni-deska|Úřední deska]] | Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). |  
-| [[datova-sada:zdravotnicka-zarizeni|Zdravotnická zařízení]] | Seznam lékařských pohotovostí, typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení, kontaktů, otevírací doby. |  
- 
  
  • vzor/vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)