Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vzor:vzorovy-publikacni-plan-kraje [2017/11/02 00:00]
vzor:vzorovy-publikacni-plan-kraje [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzorový publikační plán pro kraje======
 +
 +{{:​vzor:​vzorovy-publikacni-plan-kraje.csv|Kompletní vzorový publikační plán ke stažení}}
 +
 +===== Seznam datových sad ze vzorového publikačního plánu =====
 +
 +^ Název ^ Popis ^
 +| [[datova-sada:​bezbarierova-pristupnost-objektu-z-uzivatelskeho-hlediska|Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska]] | Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost. | 
 +| [[datova-sada:​bezuplatna-plneni-a-dary|Bezúplatná plnění a dary]] | Dary/​Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací. | 
 +| [[datova-sada:​cestovni-naklady-zahranici|Cestovní náklady - zahraničí ]] | Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou. | 
 +| [[datova-sada:​dreviny|Dřeviny]] | Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích,​ v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map. | 
 +| [[datova-sada:​katalog-knihovny|Katalog knihovny]] | Katalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM. | 
 +| [[datova-sada:​koordinatori-prevence-kriminality|Koordinátoři prevence kriminality]] | Seznam a kontakty na koordinátory a pověřené osoby v oblasti prevence kriminality. | 
 +| [[datova-sada:​kuratori-socialni-pece|Kurátoři sociální péče]] | Seznam a kontakty na kurátory a koordinátory sociální péče, terénní pracovníky,​ koordinátory národnostních menšin, apod. | 
 +| [[datova-sada:​obsazovana-pracovni-mista|Obsazovaná pracovní místa]] | Nabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS). | 
 +| [[datova-sada:​obsazovana-sluzebni-mista|Obsazovaná služební místa]] | Nabídka služebních míst. | 
 +| [[datova-sada:​odprodej-majetku|Odprodej majetku]] | Seznam majetku nabízeného k prodeji. | 
 +| [[datova-sada:​organizacni-struktura|Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty ]] | Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy. | 
 +| [[datova-sada:​plan-kontrolni-cinnosti|Plán kontrolní činnosti]] | Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu. | 
 +| [[datova-sada:​poradane-akce|Pořádané akce]] | Akce (semináře,​ konference, jarmarky, kulturní, společenské,​ sportovní, apod.) organizované či související s OVM. | 
 +| [[datova-sada:​poskytovane-dotace-a-granty|Poskytované dotace a granty za instituci/​město/​obec/​kraj]] | Seznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané,​ čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast,​ poskytovatel,​ podmínky) mimo fondy EU. | 
 +| [[datova-sada:​prezencni-listina-zasedani|Prezenční listina zasedání]] | Prezenční listina ze zasedání shrnující přítomnost na konkrétním zasedání a případné omluvy. | 
 +| [[datova-sada:​program-zasedani-a-zapisy-ze-zasedani-organu|Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů]] | Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů (například zastupitelstva obce/​města/​kraje). | 
 +| [[datova-sada:​pronajaty-vlastneny-majetek-ne-v-crab|Pronajatý/​vlastněný/​spravovaný majetek, který není v CRABU ]] | Nemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu. | 
 +| [[datova-sada:​provedene-kontroly|Provedené kontroly]] | Seznam provedených kontrol. | 
 +| [[datova-sada:​predpisy|Předpisy]] | Předpisy a vydané vyhlášky. | 
 +| [[datova-sada:​faktury|Přehled daňových dokladů]] | Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur). | 
 +| [[datova-sada:​prestupky|Přestupky]] | Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. | 
 +| [[datova-sada:​pristup-k-internetu|Připojení k internetu]] | Seznam wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a podmínek použití. | 
 +| [[datova-sada:​regionalni-spoluprace|Regionální a mezinárodní spolupráce]] | Seznam regionálních,​ národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů. | 
 +| [[datova-sada:​rozpocet|Rozpočet]] | Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost). | 
 +| [[datova-sada:​sberna-mista-pro-odpad-a-umisteni-kontejneru|Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů ]] | Sběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného,​ velkoobjemového,​ nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-brownfieldu|Seznam brownfieldů]] | Seznam brownfieldů a informací o nich. | 
 +| [[datova-sada:​cestni-obcane|Seznam čestných občanů ]] | Seznam čestných občanů města, rok udělení ceny, oblast a zdůvodnění udělení ceny. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-clenu-organu|Seznam členů orgánů]] | Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev,​ seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-kamer|Seznam kamer ]] | Seznam a umístění kamer ve veřejných prostorách,​ městské kamery, dopravní kamery, turistické kamery, kamery v místech sběru meteorologických informací (lokální meteorologické stanice), ... | 
 +| [[datova-sada:​seznam-knihoven|Seznam knihoven]] | Seznam informací o knihovnách,​ jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-pamatnych-stromu|Seznam památných stromů ]] | Seznam památných stromů na území obce, města a kraje. | 
 +| [[datova-sada:​platy-seznam|Seznam platů zaměstnanců]] | Seznam platů nejvyššího vedení vybraných dle metodiky ÚOOÚ a MV ČR. | 
 +| [[datova-sada:​poradni-organy|Seznam poradních orgánů organizace ]] | Seznam poradních orgánů, ​  ​poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva,​ centrální orgány, kraje a OVM. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-sluzeben-mestske-policie|Seznam služeben integrovaného zachranného systému]] | Seznam služeben integrovaného zachranného systému včetě oblasti jejich působnosti. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-socialnich-sluzeb|Seznam sociálních služeb]] | Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků,​ pravidla pro poskytování služeb. | 
 +| [[datova-sada:​platy-statistiky|Statistika platů zaměstnanců]] | Statistika platů určených skupin zaměstnanců. | 
 +| [[datova-sada:​stiznosti|Statistika stížností (dle § 175 Správního řádu)]] | Statistika přijatých stížností dle § 175 Správního řádu a jejich důvodnosti. | 
 +| [[datova-sada:​zadosti|Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.]] | Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. | 
 +| [[datova-sada:​strategicke-dokumenty|Strategické dokumenty]] | Seznam strategických dokumentů pro řízení a rozvoj. | 
 +| [[datova-sada:​svatostanky|Svatostánky]] | Svatostánky zahrnují kostely, synagogy, mešity, chrámy, modlitebny, svatyně, svatá místa, ať oficiální či nikoli | 
 +| [[datova-sada:​telefonni-seznam|Telefonní seznam organizace]] | Seznam telefonních kontaktů zaměstnanců OVM. | 
 +| [[datova-sada:​turisticke-cile|Turistické cíle]] | Seznam turistických cílů, památek, hradů, zámků, zájmových bodů a otevírací doby. | 
 +| [[datova-sada:​jizdni-rady-zastavky|Umístění zastávek hromadné dopravy]] | Seznam zastávek s jejich názvy a umístěním. | 
 +| [[datova-sada:​uredni-deska|Úřední deska]] | Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). | 
 +| [[datova-sada:​usneseni-z-jednani-organu|Usnesení z jednání orgánů]] | Usnesení z jednání orgánů (například zasedání zastupitelstva,​ Rady města, či Rady kraje). | 
 +| [[datova-sada:​verejne-osvetleni|Veřejné osvětlení]] | Evidence veřejného osvětlení. | 
 +| [[datova-sada:​verejne-zachodky|Veřejné záchodky]] | Veřejně přístupné záchodky | 
 +| [[datova-sada:​zdravotnicka-zarizeni|Zdravotnická zařízení]] | Seznam lékařských pohotovostí,​ typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení,​ kontaktů, otevírací doby. | 
 +| [[datova-sada:​zelen-a-rostliny-mimo-parky|Zeleň mimo parky]] | Informace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod. | 
 +