špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2018/03/20 09:33]
Jakub Klímek [Chybné užití licencí Creative Commons]
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Chybné užití licencí Creative Commons ====== 
  
-Licence Creative Commons je třeba užívat ve správných případech a korektním způsobem. 
- 
-Licence je možné užít jen v případech, že je poskytovaný nějaký autorskoprávně chráněný obsah, nebo databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze. V případech, kdy není žádný obsah, který by bylo možné licencovat doložka CC nikoho a nijak nezavazuje. 
- 
-Použít licence Creative Commons je možné také jen v případě, že poskytovatel dat má oprávnění tímto způsobem s dílem nakládat (např. je v dostatečném rozsahu oprávněn udělovat podlicence, nebo se jedná o jeho zaměstnanecká díla).  
- 
-Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například: 
-  * Pro dílo: Pokud datová sada obsahuje typově jedno dílo (jde například o mapový podklad) je možné licencovat přímo. Dílo je jednoznačně identifikováno distribucí, jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”. 
-  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Dílo (databáze) je jednoznačně identifikováno distribucí, název organizace nebo jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”. 
-  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: Databáze a pořizovatel databáze jsou již jednoznačně identifikováni distribucí  a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”, např. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 
- 
-Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence.  
-Ideální je odkazovat na pro lidi srozumitelná zkrácená znění licencí (tzv. „deed“). 
-Odkaz na náhodné stránky (např. http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa), které neobsahují konkrétní licenci není korektní. 
- 
-===== Symptomy ===== 
-Různé chyby při aplikaci licencí Creative Commons.  
- 
-===== Řešení ===== 
-Vyvarovat se chyb – viz text výše. 
  • špatná-praxe/chybné-užití-creative-commons.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)