Chybné užití licencí Creative Commons

Licence Creative Commons je třeba užívat ve správných případech a korektním způsobem.

Licence je možné užít jen v případech, že je poskytovaný nějaký autorskoprávně chráněný obsah, nebo databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze. V případech, kdy není žádný obsah, který by bylo možné licencovat doložka CC nikoho a nijak nezavazuje.

Použít licence Creative Commons je možné také jen v případě, že poskytovatel dat má oprávnění tímto způsobem s dílem nakládat (např. je v dostatečném rozsahu oprávněn udělovat podlicence, nebo se jedná o jeho zaměstnanecká díla).

Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například:

  • Pro dílo: Pokud datová sada obsahuje typově jedno dílo (jde například o mapový podklad) je možné licencovat přímo. Dílo je jednoznačně identifikováno distribucí, jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”.
  • Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Dílo (databáze) je jednoznačně identifikováno distribucí, název organizace nebo jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”.
  • Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: Databáze a pořizovatel databáze jsou již jednoznačně identifikováni distribucí a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”, např. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.

Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence. Ideální je odkazovat na pro lidi srozumitelná zkrácená znění licencí (tzv. „deed“). Odkaz na náhodné stránky (např. http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa), které neobsahují konkrétní licenci není korektní.

Různé chyby při aplikaci licencí Creative Commons.

Vyvarovat se chyb a použít náš návod Stanovení podmínek užití otevřených dat.

  • špatná-praxe/chybné-užití-creative-commons.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1