Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2018/03/20 00:00]
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Chybné užití licencí Creative Commons ======
  
 +Licence Creative Commons je třeba užívat ve správných případech a korektním způsobem.
 +
 +Licence je možné užít jen v případech,​ že je poskytovaný nějaký autorskoprávně chráněný obsah, nebo databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze. V případech,​ kdy není žádný obsah, který by bylo možné licencovat doložka CC nikoho a nijak nezavazuje.
 +
 +Použít licence Creative Commons je možné také jen v případě, že poskytovatel dat má oprávnění tímto způsobem s dílem nakládat (např. je v dostatečném rozsahu oprávněn udělovat podlicence, nebo se jedná o jeho zaměstnanecká díla). ​
 +
 +Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například:​
 +  * Pro dílo: Pokud datová sada obsahuje typově jedno dílo (jde například o mapový podklad) je možné licencovat přímo. Dílo je jednoznačně identifikováno distribucí,​ jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”.
 +  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Dílo (databáze) je jednoznačně identifikováno distribucí,​ název organizace nebo jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”.
 +  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: Databáze a pořizovatel databáze jsou již jednoznačně identifikováni distribucí ​ a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”,​ např. https://​creativecommons.org/​publicdomain/​zero/​1.0/​. ​
 +
 +Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence. ​
 +Ideální je odkazovat na pro lidi srozumitelná zkrácená znění licencí (tzv. „deed“).
 +Odkaz na náhodné stránky (např. http://​www.opendefinition.org/​licenses/​cc-by-sa),​ které neobsahují konkrétní licenci není korektní.
 +
 +===== Symptomy =====
 +Různé chyby při aplikaci licencí Creative Commons. ​
 +
 +===== Řešení =====
 +Vyvarovat se chyb a použít náš návod [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti]].