Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2018/03/19 08:50]
Jakub Klímek vytvořeno
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2018/03/20 00:00] (aktuální)
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například:​ Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například:​
-  * Pro dílo: ​<Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​). Dílo je možné ​použít za splnění licenčních podmínek+  * Pro dílo: ​Pokud datová sada obsahuje typově jedno dílo (jde například o mapový podklad) je možné ​licencovat přímo. Dílo je jednoznačně identifikováno distribucí,​ jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”
-  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: ​Distribuce <Název distribuce datové sady> datové sady <Název datové sady> ​je jako originální databáze autorským dílem <​Název ​organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​). Data je možné použít za splnění licenčních podmínek+  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: ​Dílo (databáze) ​je jednoznačně identifikováno distribucí,​ název ​organizace nebo jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci ​je uveden v položce “Licence”
-  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: ​<Název organizace>​ zveřejňuje distribuci <název distribuce datové sady> datové sady <název datové sady> pod licencí CC0 (https://​creativecommons.org/​publicdomain/​zero/​1.0/​) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k této distribuci.+  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: ​Databáze a pořizovatel databáze jsou již jednoznačně identifikováni distribucí ​ a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”,​ např. ​https://​creativecommons.org/​publicdomain/​zero/​1.0/​. ​
  
 Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence. ​ Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence. ​