špatná-praxe:generická-licence

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
špatná-praxe:generická-licence [2020/05/12 11:21]
Jakub Míšek [Generické licence]
špatná-praxe:generická-licence [2020/05/12 11:22]
Jakub Míšek [Generické licence]
Řádek 3: Řádek 3:
 Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat. Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat.
  
-První úroveň problému předxstavuje, když není jasné, jaký obsah je licencován. Datová sada může zahrnovat až tři režimy ochrany práv duševního vlastnictví. Mohou v ní být obsažena autorskoprávně chráněná díla, samotná poskytovaná databáze může být chráněna jako dílo (pak ji nazýváme originální databáze) a nebo může být databáze chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze. Pokud toto není jednoznačně rozlišeno, může situace vést ke snížení právní jistoty příjemců dat.+První úroveň problému představuje, když není jasné, jaký obsah je licencován. Datová sada může zahrnovat až tři režimy ochrany právy duševního vlastnictví. Mohou v ní být obsažena autorskoprávně chráněná díla, samotná poskytovaná databáze může být chráněna jako dílo (pak ji nazýváme originální databáze) a nebo může být databáze chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze. Pokud toto není jednoznačně rozlišeno, může situace vést ke snížení právní jistoty příjemců dat.
  
-Druhá úroveň problému spočívá v tom, když není jasné, jaká licence je použita. Příkladem takové praxe je využívání odkazů jako je [[https://opendefinition.org/licenses/cc-by/|https://opendefinition.org/licenses/cc-by/]]. Ačkoli poskytovatel, který tento odkaz použije, jedná v dobré víře, že licencuje pod CC BY, není z toho jasné, jaké je konkrétní znění licence. Byť jde o licence z jedné "rodiny", konkrétní podmínky se verzi od verze mohou lišit.+Druhá úroveň problému spočívá v tom, když není jasné, jaká licence je použita. Příkladem takové praxe je využívání odkazů jako je [[https://opendefinition.org/licenses/cc-by/|https://opendefinition.org/licenses/cc-by/]]. Ačkoli poskytovatel, který tento odkaz použije, jedná v dobré víře, že licencuje pod CC BY, není vůbec jasné, jaké je konkrétní znění licence. Byť jde o licence z jedné "rodiny", konkrétní podmínky se verzi od verze mohou lišit.
 ===== Symptomy ===== ===== Symptomy =====
 Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace, k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje. Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace, k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje.
  • špatná-praxe/generická-licence.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)