Generické licence

Při licencování obsahu musí být naprosto jednoznačné, jaký obsah je licencován a za jakých podmínek. Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat.

Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace, k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje.

Přesné uvedení v metadatech distribuce datové sady, k jakému obsahu se vztahuje daná konkrétní licence.