špatná-praxe:generická-licence

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:generická-licence [2020/05/12 11:22]
Jakub Míšek [Generické licence]
špatná-praxe:generická-licence [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Generické licence ====== 
-Při licencování obsahu musí být naprosto jednoznačné, jaký obsah je licencován a za jakých podmínek.  
-Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat. 
  
-První úroveň problému představuje, když není jasné, jaký obsah je licencován. Datová sada může zahrnovat až tři režimy ochrany právy duševního vlastnictví. Mohou v ní být obsažena autorskoprávně chráněná díla, samotná poskytovaná databáze může být chráněna jako dílo (pak ji nazýváme originální databáze) a nebo může být databáze chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze. Pokud toto není jednoznačně rozlišeno, může situace vést ke snížení právní jistoty příjemců dat. 
- 
-Druhá úroveň problému spočívá v tom, když není jasné, jaká licence je použita. Příkladem takové praxe je využívání odkazů jako je [[https://opendefinition.org/licenses/cc-by/|https://opendefinition.org/licenses/cc-by/]]. Ačkoli poskytovatel, který tento odkaz použije, jedná v dobré víře, že licencuje pod CC BY, není vůbec jasné, jaké je konkrétní znění licence. Byť jde o licence z jedné "rodiny", konkrétní podmínky se verzi od verze mohou lišit. 
-===== Symptomy ===== 
-Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace, k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje. 
- 
-Umístění generického odkazu na "rodinu" licencí bez jasného určení o kterou se jedná. Příklad: [[https://opendefinition.org/licenses/cc-by/|https://opendefinition.org/licenses/cc-by/]] 
-===== Řešení ===== 
-Přesné uvedení v metadatech distribuce datové sady, k jakému obsahu se vztahuje daná konkrétní licence. 
-Využijte náš návod na [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti]]. 
- 
-V [[https://data.gov.cz/formulář/registrace-datové-sady|průvodci registrací datové sady]] je toto rozdělení zaneseno. Pokud zjistíte, že vámi poskytovaná datová sada obsahuje některý z uvedených režimů ochrany, je možné přesně stanovit jak a za jakých podmínek je daná část licencována. 
- 
-Příklad: 
-Následující obrázek ukazuje situaci, kdy je poskytována datová sada, která neobsahuje autorská díla, ale samotná databáze je autorskoprávně chráněna a požívá též ochrany právy pořizovatele databáze. V tomto případě se poskytovatel dat rozhodl, že autorskoprávní ochranu bude licencovat pod licencí CC BY 4.0 a zvláštních práv pořizovatele se vzdá. 
- 
-{{:špatná-praxe:různé_režimy.png?nolink&600|}} 
  • špatná-praxe/generická-licence.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)