Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:generická-licence [2018/03/19 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Generické licence ======
 +Při licencování obsahu musí být naprosto jednoznačné,​ jaký obsah je licencován a za jakých podmínek. ​
 +Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat.
  
 +===== Symptomy =====
 +Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace,​ k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje.
 +
 +===== Řešení =====
 +Přesné uvedení v metadatech distribuce datové sady, k jakému obsahu se vztahuje daná konkrétní licence.