Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
špatná-praxe:generická-licence [2018/03/19 00:00]
špatná-praxe:generická-licence [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Generické licence ======
 +Při licencování obsahu musí být naprosto jednoznačné,​ jaký obsah je licencován a za jakých podmínek. ​
 +Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat.
  
 +První úroveň problému představuje,​ když není jasné, jaký obsah je licencován. Datová sada může zahrnovat až tři režimy ochrany právy duševního vlastnictví. Mohou v ní být obsažena autorskoprávně chráněná díla, samotná poskytovaná databáze může být chráněna jako dílo (pak ji nazýváme originální databáze) a nebo může být databáze chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze. Pokud toto není jednoznačně rozlišeno, může situace vést ke snížení právní jistoty příjemců dat.
 +
 +Druhá úroveň problému spočívá v tom, když není jasné, jaká licence je použita. Příkladem takové praxe je využívání odkazů jako je [[https://​opendefinition.org/​licenses/​cc-by/​|https://​opendefinition.org/​licenses/​cc-by/​]]. Ačkoli poskytovatel,​ který tento odkaz použije, jedná v dobré víře, že licencuje pod CC BY, není vůbec jasné, jaké je konkrétní znění licence. Byť jde o licence z jedné "​rodiny",​ konkrétní podmínky se verzi od verze mohou lišit.
 +===== Symptomy =====
 +Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace,​ k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje.
 +
 +Umístění generického odkazu na "​rodinu"​ licencí, bez jasného určení o kterou se jedná. Příklad: [[https://​opendefinition.org/​licenses/​cc-by/​|https://​opendefinition.org/​licenses/​cc-by/​]]
 +===== Řešení =====
 +Přesné uvedení v metadatech distribuce datové sady, k jakému obsahu se vztahuje daná konkrétní licence.
 +Využijte náš návod na [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti]].
 +
 +V [[https://​data.gov.cz/​formulář/​registrace-datové-sady|průvodci registrací datové sady]] je toto rozdělení zaneseno. Pokud zjistíte, že vámi poskytovaná datová sada obsahuje některý z uvedených režimů ochrany, je možné přesně stanovit jak a za jakých podmínek je daná část licencována.
 +
 +Příklad:
 +Následující obrázek ukazuje situaci, kdy je poskytována datová sada, která neobsahuje autorská díla, ale samotná databáze je autorskoprávně chráněna a požívá též ochrany právy pořizovatele databáze. V tomto případě se poskytovatel dat rozhodl, že autorskoprávní ochranu bude licencovat pod licencí CC BY 4.0 a zvláštních práv pořizovatele se vzdá.
 +
 +{{:​špatná-praxe:​různé_režimy.png?​nolink&​600|}}