Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2018/03/20 09:24]
Jakub Klímek [Řešení]
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2018/06/08 00:00]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Užívání licencí tam, kde není třeba ====== 
  
-Licence je nástroj autorského práva (aplikovatelný i na zvláštní práva poskytovatele databáze), který umožňuje užití díla dalšími osobami, než je autor, nebo jiná doposud oprávněná osoba. ​ 
-Prostá data, tedy většina obsahu, který je poskytovaný jako otevřená data, však nepožívají žádné formy ochrany právy duševního vlastnictví a není tak přítomný žádný obsah, který by bylo možné licencovat. ​ 
-To platí i v případech,​ kdy se na dílo vztahuje výjimka úředního díla. 
- 
-===== Symptomy ===== 
- 
-Použití licence, aniž by byl přítomný licencovatelný obsah, mate koncové uživatele, a navíc nemá žádnou právní relevanci. 
- 
-===== Řešení ===== 
-Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat. 
- 
-Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví,​ je vhodné tuto informaci uvést připojením odkazu na stránku [[podmínky-užití:​neobsahuje-autorská-díla]].