Užívání licencí tam, kde není třeba

Licence je nástroj autorského práva (aplikovatelný i na zvláštní práva poskytovatele databáze), který umožňuje užití díla dalšími osobami, než je autor, nebo jiná doposud oprávněná osoba. Prostá data, tedy většina obsahu, který je poskytovaný jako otevřená data, však nepožívají žádné formy ochrany právy duševního vlastnictví a není tak přítomný žádný obsah, který by bylo možné licencovat. To platí i v případech, kdy se na dílo vztahuje výjimka úředního díla.

Použití licence, aniž by byl přítomný licencovatelný obsah, mate koncové uživatele, a navíc nemá žádnou právní relevanci.

Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat.

Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví, je vhodné tuto informaci uvést. Obecně je v datových sadách možné nalézt tři druhy ochrany duševního vlastnictví - autorská díla jako součast datové sady, databáze chráněná jako autorské dílo a databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze. Je vhodné výslovně uvést, že poskytovaná datová sada není zatížena žádným z těchto práv. Doporučeným způsobem je využití registračního formuláře, v jehož druhém kroku nastavíte u všech tří kategorií, že nejsou nikterak chráněny.

Ukázka správného nastavení:

  • špatná-praxe/nadbytečná-licence.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1