Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2018/03/20 09:24]
Jakub Klímek [Řešení]
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2018/06/08 14:40]
Jakub Klímek [Řešení]
Řádek 12: Řádek 12:
 Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat. Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat.
  
-Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví,​ je vhodné tuto informaci uvést připojením odkazu na stránku [[podmínky-užití:​neobsahuje-autorská-díla]].+Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví,​ je vhodné tuto informaci uvést připojením odkazu na stránku [[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​neobsahuje-autorská-díla/​|https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​neobsahuje-autorská-díla/]].