Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2018/03/19 08:40]
Jakub Klímek vytvořeno
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2020/05/12 11:20] (aktuální)
Jakub Míšek [Řešení]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====
 Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat. Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat.
-Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví,​ je vhodné tuto informaci uvést.+ 
 +Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví,​ je vhodné tuto informaci uvést. ​Obecně je v datových sadách možné nalézt tři druhy ochrany duševního vlastnictví - autorská díla jako součast datové sady, databáze chráněná jako autorské dílo a databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze. Je vhodné výslovně uvést, že poskytovaná datová sada není zatížena žádným z těchto práv. 
 +Doporučeným způsobem je využití [[https://​data.gov.cz/​formul%C3%A1%C5%99/​registrace-datov%C3%A9-sady|registračního formuláře]],​ v jehož [[https://​data.gov.cz/​formul%C3%A1%C5%99/​registrace-datov%C3%A9-sady?​krok=2|druhém kroku]] nastavíte u všech tří kategorií, že nejsou nikterak chráněny. 
 + 
 +Ukázka správného nastavení:​ 
 + 
 +{{:​špatná-praxe:​bez_ochrany.png?​nolink&​600|}}