Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2018/03/19 08:40]
Jakub Klímek vytvořeno
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====
 Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat. Analýza obsahu právním oddělením a licencování opravdu jen takového obsahu, který je možné licencovat.
-Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví, je vhodné tuto informaci uvést.+ 
 +Pokud není žádná část poskytovaného obsahu chráněna právy duševního vlastnictví, je vhodné tuto informaci uvést. Obecně je v datových sadách možné nalézt tři druhy ochrany duševního vlastnictví - autorská díla jako součast datové sady, databáze chráněná jako autorské dílo a databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze. Je vhodné výslovně uvést, že poskytovaná datová sada není zatížena žádným z těchto práv. 
 +Doporučeným způsobem je využití [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady|registračního formuláře]], v jehož [[https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady?krok=2|druhém kroku]] nastavíte u všech tří kategorií, že nejsou nikterak chráněny. 
 + 
 +Ukázka správného nastavení: 
 + 
 +{{:špatná-praxe:bez_ochrany.png?nolink&600|}}
  • špatná-praxe/nadbytečná-licence.1521445212.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)