Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2020/05/12 11:19]
Jakub Míšek [Řešení]
špatná-praxe:nadbytečná-licence [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 17: Řádek 17:
 Ukázka správného nastavení: Ukázka správného nastavení:
  
-{{:​špatná-praxe:​ou_ne.png?​nolink&​800|}}+{{:​špatná-praxe:​bez_ochrany.png?​nolink&​600|}}