Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:ostatní-položky [2019/09/16 15:01]
Jakub Klímek [Nepatřičné položky v číselnících - ostatní, neuveřejněno, apod.]
špatná-praxe:ostatní-položky [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Nepatřičné položky v číselnících - ostatní, neuveřejněno, apod. ====== 
-Číselníky (viz také [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/číselníky/|OFN Číselníky]]) jsou jedny z nejdůležitějších druhů datových sad vůbec. 
-Obsahují výčet hodnot a jejich kódů, které spolu s jinými číselníky dávají smysl ostatním datovým sadám, a umožňují různé datové sady propojit právě na základě hodnot ze společných číselníků. 
-Příkladem může být číselník obcí a číselník pohlaví, které dávají význam datové sadě ''Průměrný plat podle obcí a pohlaví'', která se na položky těchto číselníků odkazuje. 
  
-===== Problém ===== 
-Problém nastává v okamžiku, kdy se do číselníků dostanou nesmyslné položky, které mají zástupný charakter. 
-Nejčastěji se jedná o položky typu ''Nezjištěno'', ''Ostatní'', ''Není'' apod., které jsou výsledkem špatného návrhu systému, který s tímto číselníkem pracuje, nebo ze kterého číselník pochází. 
-Taková položka se pak v datech použije v následujících případech: 
-  * Reprezentace faktu, že pro nějaký údaj není hodnota z tohoto číselníku známa (''Není'') 
-  * Reprezentace faktu, že pro nějaká data číselník neobsahoval vhodnou položku (''Ostatní'') 
-  * Reprezentace faktu, že pro nějaký údaj nebyla hodnota z tohoto číselníku zjištěna (''Nezjištěno''). 
- 
-Nastává pak situace, že někdo chce číselník použít ve své aplikaci, a pak se například mezi obcemi objeví obec ''Není'' či obec ''Ostatní'', což je pochopitelně nesmysl. 
- 
-===== Řešení ===== 
-Řešením této situace je především oprava návrhu systémů, které na takové položky spoléhají. 
-Pokud se může stát, že pro nějaký údaj hodnotu z číselníku nezjišťuji, pak toto zaznamenám jako další vlastnost mých dat (''Zjištěno''/''Nezjištěno''), nikoliv přidáním hodnoty ''Nezjištěno'' do číselníku obcí, a podobně v ostatních situacích. 
  • špatná-praxe/ostatní-položky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)