Nepatřičné položky v číselnících - ostatní, neuveřejněno, apod.

Číselníky (viz také OFN Číselníky) jsou jedny z nejdůležitějších druhů datových sad vůbec. Obsahují výčet hodnot a jejich kódů, které spolu s jinými číselníky dávají smysl ostatním datovým sadám, a umožňují různé datové sady propojit právě na základě hodnot ze společných číselníků. Příkladem může být číselník obcí a číselník pohlaví, které dávají význam datové sadě Průměrný plat podle obcí a pohlaví, která se na položky těchto číselníků odkazuje.

Problém nastává v okamžiku, kdy se do číselníků dostanou nesmyslné položky, které mají zástupný charakter. Nejčastěji se jedná o položky typu Nezjištěno, Ostatní, Není apod., které jsou výsledkem špatného návrhu systému, který s tímto číselníkem pracuje, nebo ze kterého číselník pochází. Taková položka se pak v datech použije v následujících případech:

  • Reprezentace faktu, že pro nějaký údaj není hodnota z tohoto číselníku známa (Není)
  • Reprezentace faktu, že pro nějaká data číselník neobsahoval vhodnou položku (Ostatní)
  • Reprezentace faktu, že pro nějaký údaj nebyla hodnota z tohoto číselníku zjištěna (Nezjištěno).

Nastává pak situace, že někdo chce číselník použít ve své aplikaci, a pak se například mezi obcemi objeví obec Není či obec Ostatní, což je pochopitelně nesmysl.

Řešením této situace je především oprava návrhu systémů, které na takové položky spoléhají. Pokud se může stát, že pro nějaký údaj hodnotu z číselníku nezjišťuji, pak toto zaznamenám jako další vlastnost mých dat (Zjištěno/Nezjištěno), nikoliv přidáním hodnoty Nezjištěno do číselníku obcí, a podobně v ostatních situacích.

  • špatná-praxe/ostatní-položky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1