Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:ostatní-položky [2019/09/16 15:01]
Jakub Klímek [Nepatřičné položky v číselnících - ostatní, neuveřejněno, apod.]
špatná-praxe:ostatní-položky [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Nepatřičné položky v číselnících - ostatní, neuveřejněno,​ apod. ====== ====== Nepatřičné položky v číselnících - ostatní, neuveřejněno,​ apod. ======
-Číselníky (viz také [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​číselníky/​|OFN Číselníky]]) jsou jedny z nejdůležitějších druhů datových sad vůbec.+Číselníky (viz také [[https://ofn.gov.cz/​číselníky/​|OFN Číselníky]]) jsou jedny z nejdůležitějších druhů datových sad vůbec.
 Obsahují výčet hodnot a jejich kódů, které spolu s jinými číselníky dávají smysl ostatním datovým sadám, a umožňují různé datové sady propojit právě na základě hodnot ze společných číselníků. Obsahují výčet hodnot a jejich kódů, které spolu s jinými číselníky dávají smysl ostatním datovým sadám, a umožňují různé datové sady propojit právě na základě hodnot ze společných číselníků.
 Příkladem může být číselník obcí a číselník pohlaví, které dávají význam datové sadě ''​Průměrný plat podle obcí a pohlaví'',​ která se na položky těchto číselníků odkazuje. Příkladem může být číselník obcí a číselník pohlaví, které dávají význam datové sadě ''​Průměrný plat podle obcí a pohlaví'',​ která se na položky těchto číselníků odkazuje.