Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:smlouva-a-registrace [2017/09/19 16:36]
tomas.pecha
špatná-praxe:smlouva-a-registrace [2018/01/07 16:00]
tomas.pecha
Řádek 4: Řádek 4:
 Takto zpřístupněná data totiž typicky postrádají minimálně 3 základní vlastnosti otevřených dat: Takto zpřístupněná data totiž typicky postrádají minimálně 3 základní vlastnosti otevřených dat:
   - Neumožňují volné sdílení a znovupoužití dat. Obsahem smlouvy bývá klauzule, která sdílení a znovupoužití zakazuje, nebo opět podmiňuje uzavřením smlouvy. Jediné přípustné omezení při znovupoužití otevřených dat však může být podmínka uvedení autora.   - Neumožňují volné sdílení a znovupoužití dat. Obsahem smlouvy bývá klauzule, která sdílení a znovupoužití zakazuje, nebo opět podmiňuje uzavřením smlouvy. Jediné přípustné omezení při znovupoužití otevřených dat však může být podmínka uvedení autora.
-  - Zpřístupnění je diskriminační. Neumožňuje data užívat uživatelům,​ kteří nechtějí být registrováni,​ nebo nejsou schopni (např. kvůli jazykové bariéře) či ochotni (např. kvůli její složitosti či hrozbám sankcí) smlouvu uzavřít ​a už vůbec ​neumožňují automatizované nalezení a použití dat.+  - Zpřístupnění je diskriminační. Neumožňuje data užívat uživatelům,​ kteří nechtějí být registrováni,​ nebo nejsou schopni (např. kvůli jazykové bariéře) či ochotni (např. kvůli její složitosti či hrozbám sankcí) smlouvu uzavřít. Takto přístupná data neumožňují automatizované nalezení a použití dat.
   - Data typicky nejsou přímo ke stažení na webu pod přímým odkazem.   - Data typicky nejsou přímo ke stažení na webu pod přímým odkazem.
  
 Časté argumenty pro podmínění přístupu k datům smlouvou nebo registrací:​ Časté argumenty pro podmínění přístupu k datům smlouvou nebo registrací:​
-  - Kontrola přístupu - Neplatný ​argument. Má-li se jednat o otevřená data, jejich sdílení je cílem a tedy nedává smysl ho omezovat +  - Kontrola přístupu - mylný ​argument. Má-li se jednat o otevřená data, jejich sdílení je cílem a tedy nedává smysl ho omezovat. 
-  - Zabezpečení autoritativnosti dat - Neplatný ​argument. Integritu dat lze zabezpečit pomocí přístupu zabezpečeným protokolem HTTPS v kombinaci s hashováním či dokonce digitálním podepisováním souborů ke stažení. +  - Zabezpečení autoritativnosti dat - mylný ​argument. Integritu dat lze zabezpečit pomocí přístupu zabezpečeným protokolem HTTPS v kombinaci s hashováním či dokonce digitálním podepisováním souborů ke stažení. 
-  - Ochrana před přetížením serverů - Neplatný ​argument. Každý registrovaný uživatel, nebo skupina uživatelů,​ může server vytížit stejně, jako kdyby registrováni nebyli.+  - Ochrana před přetížením serverů - mylný ​argument. Každý registrovaný uživatel, nebo skupina uživatelů,​ může server vytížit stejně, jako kdyby registrováni nebyli.