Přístup k datům podmíněný smlouvou nebo registrací

Pokud je přístup k datům podmíněný uzavřením smlouvy či registrací, nejedná se o otevřená data.

Takto zpřístupněná data totiž typicky postrádají minimálně 3 základní vlastnosti otevřených dat:

  1. Neumožňují volné sdílení a znovupoužití dat. Obsahem smlouvy bývá klauzule, která sdílení a znovupoužití zakazuje, nebo opět podmiňuje uzavřením smlouvy. Jediné přípustné omezení při znovupoužití otevřených dat však může být podmínka uvedení autora.
  2. Zpřístupnění je diskriminační. Neumožňuje data užívat uživatelům, kteří nechtějí být registrováni, nebo nejsou schopni (např. kvůli jazykové bariéře) či ochotni (např. kvůli její složitosti či hrozbám sankcí) smlouvu uzavřít. Takto přístupná data neumožňují automatizované nalezení a použití dat.
  3. Data typicky nejsou přímo ke stažení na webu pod přímým odkazem.

Časté argumenty pro podmínění přístupu k datům smlouvou nebo registrací:

  1. Kontrola přístupu - mylný argument. Má-li se jednat o otevřená data, jejich sdílení je cílem a tedy nedává smysl ho omezovat.
  2. Zabezpečení autoritativnosti dat - mylný argument. Integritu dat lze zabezpečit pomocí přístupu zabezpečeným protokolem HTTPS v kombinaci s hashováním či dokonce digitálním podepisováním souborů ke stažení.
  3. Ochrana před přetížením serverů - mylný argument. Každý registrovaný uživatel, nebo skupina uživatelů, může server vytížit stejně, jako kdyby registrováni nebyli.
  • špatná-praxe/smlouva-a-registrace.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1