Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
špatná-praxe:smlouva-a-registrace [2018/01/07 00:00]
špatná-praxe:smlouva-a-registrace [2018/01/07 15:59]
tomas.pecha
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Přístup k datům podmíněný smlouvou nebo registrací ======
 +Pokud je přístup k datům podmíněný uzavřením smlouvy či registrací,​ **nejedná se o otevřená data**.
  
 +Takto zpřístupněná data totiž typicky postrádají minimálně 3 základní vlastnosti otevřených dat:
 +  - Neumožňují volné sdílení a znovupoužití dat. Obsahem smlouvy bývá klauzule, která sdílení a znovupoužití zakazuje, nebo opět podmiňuje uzavřením smlouvy. Jediné přípustné omezení při znovupoužití otevřených dat však může být podmínka uvedení autora.
 +  - Zpřístupnění je diskriminační. Neumožňuje data užívat uživatelům,​ kteří nechtějí být registrováni,​ nebo nejsou schopni (např. kvůli jazykové bariéře) či ochotni (např. kvůli její složitosti či hrozbám sankcí) smlouvu uzavřít. Takto přístupná data neumožňují automatizované nalezení a použití dat.
 +  - Data typicky nejsou přímo ke stažení na webu pod přímým odkazem.
 +
 +Časté argumenty pro podmínění přístupu k datům smlouvou nebo registrací:​
 +  - Kontrola přístupu - Neplatný argument. Má-li se jednat o otevřená data, jejich sdílení je cílem a tedy nedává smysl ho omezovat
 +  - Zabezpečení autoritativnosti dat - Neplatný argument. Integritu dat lze zabezpečit pomocí přístupu zabezpečeným protokolem HTTPS v kombinaci s hashováním či dokonce digitálním podepisováním souborů ke stažení.
 +  - Ochrana před přetížením serverů - Neplatný argument. Každý registrovaný uživatel, nebo skupina uživatelů,​ může server vytížit stejně, jako kdyby registrováni nebyli.