Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:smlouva-a-registrace [2018/01/07 15:59]
tomas.pecha
špatná-praxe:smlouva-a-registrace [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Časté argumenty pro podmínění přístupu k datům smlouvou nebo registrací:​ Časté argumenty pro podmínění přístupu k datům smlouvou nebo registrací:​
-  - Kontrola přístupu - Neplatný ​argument. Má-li se jednat o otevřená data, jejich sdílení je cílem a tedy nedává smysl ho omezovat +  - Kontrola přístupu - mylný ​argument. Má-li se jednat o otevřená data, jejich sdílení je cílem a tedy nedává smysl ho omezovat. 
-  - Zabezpečení autoritativnosti dat - Neplatný ​argument. Integritu dat lze zabezpečit pomocí přístupu zabezpečeným protokolem HTTPS v kombinaci s hashováním či dokonce digitálním podepisováním souborů ke stažení. +  - Zabezpečení autoritativnosti dat - mylný ​argument. Integritu dat lze zabezpečit pomocí přístupu zabezpečeným protokolem HTTPS v kombinaci s hashováním či dokonce digitálním podepisováním souborů ke stažení. 
-  - Ochrana před přetížením serverů - Neplatný ​argument. Každý registrovaný uživatel, nebo skupina uživatelů,​ může server vytížit stejně, jako kdyby registrováni nebyli.+  - Ochrana před přetížením serverů - mylný ​argument. Každý registrovaný uživatel, nebo skupina uživatelů,​ může server vytížit stejně, jako kdyby registrováni nebyli.