Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:strojově-nečitelný-formát [2019/10/17 16:05] (aktuální)
Jakub Klímek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Strojově nečitelný formát ======
 +Strojová čitelnost souboru není dána jeho formátem (CSV, XML, JSON, ...), ale způsobem využití daného formátu.
 +Tedy i zdánlivě strojově čitelný soubor CSV může být ve skutečnosti strojově nečitelný,​ pokud například vznikl uložením tabulky formátované pro tisk, a tak obsahuje zbytečné prázdné řádky či odsazení.
 +
 +Podobně je tomu u textových dokumentů.
 +Strojově čitelný textový dokument umožňuje snadný strojový přístup k jednotlivým písmenům textu.
 +Že takový soubor v MS Word může být i úplně strojově nečitelný demonstruje tento {{ :​špatná-praxe:​t053900.doc |příklad strojově nečitelného textového souboru ve formátu MS Word}}, který na stránkách místo textu obsahuje obrázky textu jednotlivých stránek, což se strojově zpracovat dá jen těžko, pomocí OCR.