Strojově nečitelný formát

Strojová čitelnost souboru není dána jeho formátem (CSV, XML, JSON, …), ale způsobem využití daného formátu. Tedy i zdánlivě strojově čitelný soubor CSV může být ve skutečnosti strojově nečitelný, pokud například vznikl uložením tabulky formátované pro tisk, a tak obsahuje zbytečné prázdné řádky či odsazení.

Podobně je tomu u textových dokumentů. Strojově čitelný textový dokument umožňuje snadný strojový přístup k jednotlivým písmenům textu. Že takový soubor v MS Word může být i úplně strojově nečitelný demonstruje tento příklad strojově nečitelného textového souboru ve formátu MS Word, který na stránkách místo textu obsahuje obrázky textu jednotlivých stránek, což se strojově zpracovat dá jen těžko, pomocí OCR.