Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:vlastní-licenční-podmínky [2020/05/12 10:25]
Jakub Míšek [Řešení]
špatná-praxe:vlastní-licenční-podmínky [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
 Nejasný význam podmínek užití, absence strojové čitelnosti,​ vnášení externích prvků do systému otevřených dat, přílišná až nezákonná limitace příjemce dat (např. smluvní ustanovení,​ které by omezovalo komerční užití dat). Nejasný význam podmínek užití, absence strojové čitelnosti,​ vnášení externích prvků do systému otevřených dat, přílišná až nezákonná limitace příjemce dat (např. smluvní ustanovení,​ které by omezovalo komerční užití dat).
  
-Problém použití vlastních licencí je dobře viditelný, pokud se na takovou datovou sadu podíváme do NKODu. Jak ukazuje následující obrázek, aby se přijemce dat mohl seznámit s tím, o jakou licenci se jedná, musí si nejprve rozkliknout odkazy.+Problém použití vlastních licencí je dobře viditelný, pokud se na takovou datovou sadu podíváme do NKOD. Jak ukazuje následující obrázek, aby se přijemce dat mohl seznámit s tím, o jakou licenci se jedná, musí si nejprve rozkliknout odkazy. To zásadně znesnadňuje automatické využívání dat.