Užívání vlastních licenčních podmínek

Obecně platí, že každý poskytovatel dat si může stanovit vlastní podmínky, pod kterými bude data poskytovat. To může mít dvě základní podoby:

  1. Licencování obsahu chráněného právy duševního vlastnictví. V takovém případě platí vše, co je obecně řečeno o licencování obsahu. Poskytovatel dat se může odchýlit od obvykle užívaných a doporučovaných licencí. Pokud však vlastní licenční ustanovení typově odpovídají známějším a obecně užívaným licencím (CC BY 4.0), silně doporučujeme použít právě více používané licence CC. Dobrým důvodem je například jejich strojová čitelnost.
  2. Připojování smluvních podmínek vzhledem k přístupu a následnému užití obsahu, který není chráněn právy duševního vlastnictví. Poskytovatel dat může i v takovém případě podmínit přístup k datům nebo jejich následné užití smluvně. V takovém případě je třeba pamatovat na to, že se závazek týká jen příjemce dat a není možné skrze něj zavázat další osobu. Tento způsob stanovení podmínek silně nedoporučujeme pro jeho nesystémovost.

Pro oba případy platí, že je nezbytné pečlivě naformulovat text podmínek, aby bylo příjemcům dat jasné, jak a za jakých okolností mohou s daty nakládat.

Příkladem nevhodné formulace je např. „pravidla upravující opakované použití dokumentů poskytovatele neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran“ – takové dokumenty by se v první řade neměly vůbec jako otevřená data v datové sadě objevit.

Nejasný význam podmínek užití, absence strojové čitelnosti, vnášení externích prvků do systému otevřených dat, přílišná až nezákonná limitace příjemce dat (např. smluvní ustanovení, které by omezovalo komerční užití dat).

Problém použití vlastních licencí je dobře viditelný, pokud se na takovou datovou sadu podíváme do NKOD. Jak ukazuje následující obrázek, aby se přijemce dat mohl seznámit s tím, o jakou licenci se jedná, musí si nejprve rozkliknout odkazy. To zásadně znesnadňuje automatické využívání dat.

Pro stanovení podmínek užití otevřených dat postupujte dle našeho návodu Stanovení podmínek užití otevřených dat.

Doporučeným řešením je postupovat podle průvodce registrací datové sady, a využít předpřipravených záznamů standardních licencí, které nabízí.

  • špatná-praxe/vlastní-licenční-podmínky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1