Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
špatná-praxe:vzdání-se-odpovědnosti [2018/03/19 00:00]
špatná-praxe:vzdání-se-odpovědnosti [2020/05/12 10:04] (aktuální)
Jakub Míšek [Řešení]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzdání se odpovědnosti ======
 +V podmínkách užití se může objevit formulace vzdání se odpovědnosti za škodu způsobenou užíváním dat. 
 +Poskytovatel dat se ovšem nemůže vzdát absolutně vší odpovědnosti za svá data. 
 +Příkladem je situace, kdy poskytovatel data poskytuje na základě zákonné povinnosti. ​
 +V takovém případě se jedná o úřední úkon a je presumována jeho správnost. ​
 +Pokud by vznikla škoda z důvodu chyby v datové sadě, nesl by za ni poskytovatel dat odpovědnost ve smyslu [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1998-82|zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem]].
 +
 +===== Symptomy =====
 +Jednotná stránka obsahující text vzdání se odpovědnosti,​ na kterou odkazují metadata všech distribucí poskytovatele. ​
 +Takový stav může způsobit zmatení koncového uživatele a uvést jej v omyl.
 +
 +===== Řešení =====
 +Před uvedením textu, kterým se poskytovatel dat vzdává odpovědnosti je třeba zpracovat právní analýzu a vyhodnotit, zda je možné se odpovědnosti plně vzdát. ​
 +Pokud tomu tak v některých případech není, podmínky užití tento fakt musí reflektovat. ​
 +
 +Je třeba ale zdůraznit, že vzdání se odpovědnosti,​ krom toho že v naprosté ​ většině případů není možné, představuje nestandardní krok, protože vyžaduje vytvoření vlastních podmínek užití. To samo o sobě není doporučený postup, protože výrazně znesnadňuje automatické zpracování otevřených dat.