Vzdání se odpovědnosti

V podmínkách užití se může objevit formulace vzdání se odpovědnosti za škodu způsobenou užíváním dat. Poskytovatel dat se ovšem nemůže vzdát absolutně vší odpovědnosti za svá data. Příkladem je situace, kdy poskytovatel data poskytuje na základě zákonné povinnosti. V takovém případě se jedná o úřední úkon a je presumována jeho správnost. Pokud by vznikla škoda z důvodu chyby v datové sadě, nesl by za ni poskytovatel dat odpovědnost ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Jednotná stránka obsahující text vzdání se odpovědnosti, na kterou odkazují metadata všech distribucí poskytovatele. Takový stav může způsobit zmatení koncového uživatele a uvést jej v omyl.

Před uvedením textu, kterým se poskytovatel dat vzdává odpovědnosti je třeba zpracovat právní analýzu a vyhodnotit, zda je možné se odpovědnosti plně vzdát. Pokud tomu tak v některých případech není, podmínky užití tento fakt musí reflektovat.

Je třeba ale zdůraznit, že vzdání se odpovědnosti, krom toho že v naprosté většině případů není možné, představuje nestandardní krok, protože vyžaduje vytvoření vlastních podmínek užití. To samo o sobě není doporučený postup, protože výrazně znesnadňuje automatické zpracování otevřených dat.

  • špatná-praxe/vzdání-se-odpovědnosti.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1