Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:vzdání-se-odpovědnosti [2018/03/19 08:46]
Jakub Klímek vytvořeno
špatná-praxe:vzdání-se-odpovědnosti [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
 Před uvedením textu, kterým se poskytovatel dat vzdává odpovědnosti je třeba zpracovat právní analýzu a vyhodnotit, zda je možné se odpovědnosti plně vzdát. ​ Před uvedením textu, kterým se poskytovatel dat vzdává odpovědnosti je třeba zpracovat právní analýzu a vyhodnotit, zda je možné se odpovědnosti plně vzdát. ​
 Pokud tomu tak v některých případech není, podmínky užití tento fakt musí reflektovat. ​ Pokud tomu tak v některých případech není, podmínky užití tento fakt musí reflektovat. ​
 +
 +Je třeba ale zdůraznit, že vzdání se odpovědnosti,​ krom toho že v naprosté ​ většině případů není možné, představuje nestandardní krok, protože vyžaduje vytvoření vlastních podmínek užití. To samo o sobě není doporučený postup, protože výrazně znesnadňuje automatické zpracování otevřených dat.