Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:analyza-datove-sady [2020/03/06 11:36]
Drahomír Chocholatý
cinnost:analyza-datove-sady [2020/12/09 09:23] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 360: Řádek 360:
 Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit věcný obsah datové sady, tj. o jakých entitách datová sada bude. Příkladem mohou být Faktury, kde kurátor bude chtít publikovat jejich položky, dodavatele a odběratele. Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit věcný obsah datové sady, tj. o jakých entitách datová sada bude. Příkladem mohou být Faktury, kde kurátor bude chtít publikovat jejich položky, dodavatele a odběratele.
  
-Pokud pro danou množinu dat již existuje [[otevřené-formální-normy:start|Otevřená formální norma]], lze ji pro definici obsahu datové daty použít, případně rozšířit. +Pokud pro danou množinu dat již existuje [[https://ofn.gov.cz|Otevřená formální norma]], lze ji pro definici obsahu datové daty použít, případně rozšířit. 
-Pokud zatím taková otevřená formální norma neexistuje, lze ve spolupráci s MVČR vytvořit novou. Ta bude využívat existující [[otevřené-formální-normy:start#ofn_pro_nejčastěji_se_vyskytující_části_dat|OFN pro nejčastěji se vyskytující části dat]].+Pokud zatím taková otevřená formální norma neexistuje, lze ve spolupráci s MVČR vytvořit novou. Ta bude využívat existující [[https://data.gov.cz/ofn/#sdílené-specifikace|sdílené specifikace pro nejčastěji se vyskytující části dat]].
  
 Dále by měl Kurátor dat určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3. Dále by měl Kurátor dat určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3.
  • cinnost/analyza-datove-sady.1583490996.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)