Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:analyza-datove-sady [2019/02/26 16:40]
Jakub Klímek
cinnost:analyza-datove-sady [2020/03/06 11:36] (aktuální)
Drahomír Chocholatý
Řádek 357: Řádek 357:
   * záznam o datové sadě   * záznam o datové sadě
  
-Pokud se jedná o datovou sadu uvedenou ve vzorovém publikačním plánu, je pro ni také k dispozici již předpřipraven navržený stupeň otevřenosti,​ datové schéma i záznam o datové sadě. 
  
 Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit věcný obsah datové sady, tj. o jakých entitách datová sada bude. Příkladem mohou být Faktury, kde kurátor bude chtít publikovat jejich položky, dodavatele a odběratele. Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit věcný obsah datové sady, tj. o jakých entitách datová sada bude. Příkladem mohou být Faktury, kde kurátor bude chtít publikovat jejich položky, dodavatele a odběratele.