Datová sada: Odtažená vozidla

Informace o odtažených vozidlech z důvodů špatného parkování nebo blokového čištění ulic.

Nutné dbát na ochanu osobních údajů.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
adresa_kod_adm Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Místo provedení odtahu vozidla. Celá adresa jako jeden řetězec.
misto Řetězec Textové upřesnění místa odtahu.
pozice_system Řetězec Pozice místa odtahu vozidla. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
pozice_lat Desetinné číslo Pozice místa odtahu vozidla. Zeměpisná šířka.
pozice_lon Desetinné číslo Pozice místa odtahu vozidla. Zeměpisná délka.
pozice_geobody Řetězec Pozice místa odtahu vozidla. Zápis geometrie podle standardu WKT.
datum Datum Datum, kdy byl proveden odtah vozidla.
cas Čas Čas odtažení vozidla.
duvod Řetězec Typ přestupku.
reseni_prestupku Řetězec Způsob projednání přestupku.
vozidlo Řetězec Popis vozidla, jeho značka, model a případně další upřesňující informace k jeho identifikaci.
kontrolni_organ_ic Řetězec Kontrolující orgán. IČ.
kontrolni_organ_nazev Řetězec Kontrolující orgán. Název.
odtah_sluzba_ic Řetězec Název odtahové služby. IČ.
odtah_sluzba_nazev Řetězec Název odtahové služby. Název.
adresa_sluzby_kod_adm Řetězec Adresa odtahové služby. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_sluzby_kod_obce Řetězec Adresa odtahové služby. Obec - LAU 2 kód.
adresa_sluzby_nazev_obce Řetězec Adresa odtahové služby. Název obce.
adresa_sluzby_nazev_momc Řetězec Adresa odtahové služby. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_sluzby_nazev_mop Řetězec Adresa odtahové služby. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_sluzby_kod_casti_obce Řetězec Adresa odtahové služby. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_sluzby_nazev_casti_obce Řetězec Adresa odtahové služby. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_sluzby_nazev_ulice Řetězec Adresa odtahové služby. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_sluzby_typ_so Řetězec Adresa odtahové služby. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_sluzby_cislo_domovni Řetězec Adresa odtahové služby. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_sluzby_cislo_orientacni Řetězec Adresa odtahové služby. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_sluzby_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa odtahové služby. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_sluzby_psc Řetězec Adresa odtahové služby. Poštovní směrovací číslo.
adresa_sluzby_kod_okresu Řetězec Adresa odtahové služby. Okres - LAU 1 kód.
adresa_sluzby_nazev_okresu Řetězec Adresa odtahové služby. Název okresu.
adresa_sluzby_kod_kraje Řetězec Adresa odtahové služby. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_sluzby_nazev_kraje Řetězec Adresa odtahové služby. Název kraje.
adresa_sluzby_budova Řetězec Adresa odtahové služby. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_sluzby_patro Řetězec Adresa odtahové služby. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_sluzby_mistnost Řetězec Adresa odtahové služby. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_sluzby_text Řetězec Adresa odtahové služby. Celá adresa jako jeden řetězec.
ulozeni_kod_adm Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
ulozeni_kod_obce Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Obec - LAU 2 kód.
ulozeni_nazev_obce Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název obce.
ulozeni_nazev_momc Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
ulozeni_nazev_mop Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
ulozeni_kod_casti_obce Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Kód části obce vedené v ISÚI.
ulozeni_nazev_casti_obce Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
ulozeni_nazev_ulice Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
ulozeni_typ_so Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
ulozeni_cislo_domovni Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
ulozeni_cislo_orientacni Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
ulozeni_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
ulozeni_psc Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Poštovní směrovací číslo.
ulozeni_kod_okresu Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Okres - LAU 1 kód.
ulozeni_nazev_okresu Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název okresu.
ulozeni_kod_kraje Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Kraj - NUTS 3 kód.
ulozeni_nazev_kraje Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Název kraje.
ulozeni_budova Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
ulozeni_patro Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Číslo patra nebo jiné označení patra.
ulozeni_mistnost Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
ulozeni_text Řetězec Adresa odstavné plochy s vozidlem. Celá adresa jako jeden řetězec.
souradnice_ulozeni_system Řetězec Pozice odstavné plochy. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
souradnice_ulozeni_lat Desetinné číslo Pozice odstavné plochy. Zeměpisná šířka.
souradnice_ulozeni_lon Desetinné číslo Pozice odstavné plochy. Zeměpisná délka.
souradnice_ulozeni_geobody Řetězec Pozice odstavné plochy. Zápis geometrie podle standardu WKT.
vydej_od Čas Výdej odtažených vozidel od.
vydej_do Čas Výdej odtažených vozidel do.
vydej_telefon Řetězec Kontakt na výdejnu odtažených vozidel. Telefon.
vydej_mobil Řetězec Kontakt na výdejnu odtažených vozidel. Mobilní telefon.
vydej_email Řetězec Kontakt na výdejnu odtažených vozidel. E-mail.
vydej_url URL Kontakt na výdejnu odtažených vozidel. URL webové stránky.
vydej_idds Řetězec Kontakt na výdejnu odtažených vozidel. ID datové schránky.
cena_castka Desetinné číslo Cena odtahu. Částka.
cena_mena Řetězec Cena odtahu. Zkratka měny dle ISO 4217.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyOdtažená vozidla
AnoPopis datové sadyInformace o odtažených vozidlech z důvodů špatného parkování nebo blokového čištění ulic.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacedenně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaOdtažení, špatné parkování, čištění ulice, odtahová služba
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2162
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA