cinnost:instalace-lokalniho-katalogu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:instalace-lokalniho-katalogu [2020/09/04 14:55]
Jakub Klímek
cinnost:instalace-lokalniho-katalogu [2021/03/23 18:01] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 214: Řádek 214:
 </html> </html>
  
-Dle [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí Koordinátora otevírání dat]] o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] nebo [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting, či implementuje vlastní řešení.+Dle [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí Koordinátora otevírání dat]] o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci lokálního katalogu na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting, či implementuje vlastní řešení.
 V každém případě je nutné dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů]]. V každém případě je nutné dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů]].
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
 [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|Referenční implementace Lokálního katalogu otevřených dat]] [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|Referenční implementace Lokálního katalogu otevřených dat]]
-</WRAP> 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Jak zprovoznit lokální katalog CKAN?]] 
-</WRAP> 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Jak zprovoznit lokální katalog DKAN?]] 
 </WRAP> </WRAP>
  • cinnost/instalace-lokalniho-katalogu.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/23 18:01
  • autor: Jakub Klímek