Instalace lokálního katalogu

Ve zkratce: Zprovoznění lokálního katalogu formou speciálních SW řešení (CKAN/DKAN) nebo vlastní přizpůsobení CKAN API

Dle rozhodnutí Koordinátora otevírání dat o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci CKAN nebo DKAN na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting. V případě, že žádný z výše zmiňovaných nástrojů nevyhovuje, lze implementovat vlastní, pokud dodrží Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů.