Instalace lokálního katalogu

Ve zkratce: Zprovoznění lokálního katalogu formou existujícího softwarového řešení nebo tvorba vlastního řešení odpovídajícího Otevřené formální normě Rozhraní katalogů otevřených dat

Dle rozhodnutí Koordinátora otevírání dat o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci CKAN nebo DKAN na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting, či implementuje vlastní řešení. V každém případě je nutné dodržet Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů.