Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:instalace-lokalniho-katalogu [2018/11/28 14:09]
Jakub Klímek
cinnost:instalace-lokalniho-katalogu [2019/07/08 08:16] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 214: Řádek 214:
 </​html>​ </​html>​
  
-Dle [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí Koordinátora otevírání dat]] o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] nebo [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting. +Dle [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí Koordinátora otevírání dat]] o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] nebo [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting, či implementuje vlastní řešení
-V případě, že žádný z výše zmiňovaných nástrojů nevyhovuje, lze implementovat vlastní, pokud dodrží [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů]].+každém ​případě ​je nutné ​dodržet [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů]].
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>