Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace [2015/11/28 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Konzultace s IT specialistou pro určení způsobu katalogizace ======
 +
 +IT specialista je zodpovědný za technické prostředky Poskytovatele. Musí tedy poskytnout informace o stávajících technických možnostech Poskytovatele a možnostech jejich rozšíření vzhledem k záměru provozovat lokální katalog.
 +
 +IT specialista musí být schopen podat informace o možnostech:​
 +  * zřízení subdomén pod doménou poskytovatele (poskytovatel.cz)
 +  * automatizovaného exportu dat z existujících systému indikujících potřebu zapisovatelného katalogového API pro tvorbu katalogizačních záznamů (CKAN)
 +  * instalace a správy katalogu CKAN u Poskytovatele
 +  * instalace a správy katalogu DKAN u Poskytovatele
 +  * instalace a správy katalogu DKAN u externího webhostingu
 +  * vložení NKOD widgetu do webových stránek Poskytovatele