Konzultace s IT specialistou pro určení způsobu katalogizace

IT specialista je zodpovědný za technické prostředky Poskytovatele. Musí tedy poskytnout informace o stávajících technických možnostech Poskytovatele a možnostech jejich rozšíření vzhledem k záměru provozovat lokální katalog.

IT specialista musí být schopen podat informace o možnostech:

  • zřízení subdomén pod doménou poskytovatele (poskytovatel.cz)
  • automatizovaného exportu dat z existujících systému indikujících potřebu zapisovatelného katalogového API pro tvorbu katalogizačních záznamů (CKAN)
  • instalace a správy katalogu CKAN u Poskytovatele
  • instalace a správy katalogu DKAN u Poskytovatele
  • instalace a správy katalogu DKAN u externího webhostingu
  • vložení NKOD widgetu do webových stránek Poskytovatele