cinnost:konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace [2021/03/23 18:08]
Jakub Klímek
cinnost:konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace [2021/03/23 18:24] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 5: Řádek 5:
 IT specialista musí být schopen podat informace o možnostech: IT specialista musí být schopen podat informace o možnostech:
   * zřízení subdomén pod doménou poskytovatele (poskytovatel.cz)   * zřízení subdomén pod doménou poskytovatele (poskytovatel.cz)
-  * zajištění implementace lokálního katalogu splňujícího [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro Rozhraní katalogu otevřených dat - DCAT-AP-CZ]]+  * zajištění implementace lokálního katalogu splňujícího [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro Rozhraní katalogu otevřených dat - DCAT-AP-CZ]], například pomocí [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementace LKOD]].
  • cinnost/konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace.1616519331.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/03/23 18:08
  • autor: Jakub Klímek