Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/09/24 11:42]
Jakub Klímek [Zrušení registrace lokálního katalogu]
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/10/04 12:40] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 214: Řádek 214:
 </​html>​ </​html>​
  
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD.+Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD.
 Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "​NKOD"​. Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "​NKOD"​.
  
Řádek 232: Řádek 232:
       - Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.       - Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.
     - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)     - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)
-      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]].+      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
     - URL API lokálního katalogu (povinný atribut)     - URL API lokálního katalogu (povinný atribut)
-      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]].+      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
     - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)     - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)
       - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí,​ než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.       - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí,​ než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.