Registrace lokálního katalogu v NKOD

Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD

Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle Otevřené formální normy pro datové katalogy, může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD. Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“.

Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem „NKOD“ do datové schránky s identifikátorem m3hp53v „Národní katalog otevřených dat (NKOD)“ spravované Digitální a informační agenturou. Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz „Registrovat nový lokální katalog“ v patičce NKOD, či pomocí symbolu mazání na detailu datové sady v případě mazání lokálního katalogu. Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována. Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou .jsonld.txt kvůli omezení na typy příloh datových zpráv).

Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz „Registrovat nový lokální katalog“ v patiččce NKOD. Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující:

 1. Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři
  1. Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut)
   1. Tento název rozlišuje mezi jednotlivými katalogy otevřených dat dané instituce. Pokud má jeden, může to být třeba 'Katalog otevřených dat XXX'
  2. Jméno a email správce katalogu (povinné atributy)
   1. Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.
  3. Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)
   1. Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma Rozhraní katalogů otevřených dat.
  4. URL API lokálního katalogu (povinný atribut)
   1. Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma Rozhraní katalogů otevřených dat.
  5. Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)
   1. Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí, než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.
 2. V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku Národní katalog otevřených dat (NKOD) s ID m3hp53v.

Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu. Postup zrušení je následující:

 1. V Seznamu lokálních katalogů v NKOD nalézt rušený lokální katalog a v jeho detailu kliknout na symbol smazání
 2. Ve formuláři je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku Národní katalog otevřených dat (NKOD) s ID m3hp53v.
 • cinnost/registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod.txt
 • Poslední úprava: 2023/04/09 09:43
 • autor: Jakub Klímek