cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2017/07/10 16:26]
tomas.pecha
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2021/03/16 13:00]
Jakub Klímek [Registrace lokálního katalogu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Registrace lokálního katalogu v NKOD ====== ====== Registrace lokálního katalogu v NKOD ======
 //Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD // //Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD //
 +<html>
 +<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: left;">
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="471" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="505" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto">
 +  <!--Generated by ySVG 2.5-->
 +  <defs id="genericDefs"/>
 +  <g>
 +    <defs id="defs1">
 +      <linearGradient x1="206.0966" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="318.0966" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
 +      </linearGradient>
 +      <linearGradient x1="247.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="359.8862" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect">
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
 +      </linearGradient>
 +      <linearGradient x1="436.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="557.8862" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect">
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
 +      </linearGradient>
 +      <linearGradient x1="403.9431" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="524.9431" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect">
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
 +      </linearGradient>
 +      <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">
 +        <path d="M0 0 L471 0 L471 505 L0 505 L0 0 Z"/>
 +      </clipPath>
 +      <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">
 +        <path d="M115 331 L586 331 L586 836 L115 836 L115 331 Z"/>
 +      </clipPath>
 +    </defs>
 +    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-115,-331)" stroke="white">
 +      <rect x="115" width="471" height="505" y="331" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.0">
 +      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="rgb(255,242,188)">
 +        <path d="M115.6309 331.11 L115.6309 835.9399 L145.6309 835.9399 L145.6309 331.11 Z" stroke="none"/>
 +        <rect x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/>
 +        <rect fill="white" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/>
 +      </g>
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +        <rect fill="none" x="115.6309" width="469.7666" height="504.8299" y="331.11"/>
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
 +          <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
 +        </g>
 +      </g>
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11"/>
 +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115.8656" y="331.11"/>
 +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="90.7444" y="446.9755"/>
 +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="81.5" y="537.7199"/>
 +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115" y="619.2199"/>
 +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="101.7199" y="734.2199"/>
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
 +          <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="y.edge.0">
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +        <path fill="none" d="M274.8089 752.478 L286.5623 727.0598"/>
 +        <path d="M291.1791 717.0756 L280.6967 725.4492 L291.5886 730.4857 Z" stroke="none"/>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="y.edge.1">
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +        <path fill="none" d="M359.8447 689.595 L392.933 689.595"/>
 +        <path d="M403.933 689.595 L391.933 683.595 L391.933 695.595 Z" stroke="none"/>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="y.edge.2">
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +        <path fill="none" d="M474.4644 717.087 L483.6019 742.1545"/>
 +        <path d="M487.3691 752.4893 L488.8966 739.1602 L477.6223 743.2698 Z" stroke="none"/>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.1">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:instalace-lokalniho-katalogu" >
 +        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient1)">
 +          <rect x="206.0966" y="752.4699" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45">
 +          <rect x="206.0966" y="752.4699" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="236.4149" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Instalace </text>
 +            <text x="213.7274" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.2">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-lokalniho-katalogu" >
 +        <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient2)">
 +          <rect x="247.8862" y="662.0949" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45">
 +          <rect x="247.8862" y="662.0949" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="279.5434" xml:space="preserve" y="686.9583" stroke="none">Příprava </text>
 +            <text x="255.5171" xml:space="preserve" y="701.6594" stroke="none">lokálního katalogu</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.3">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:provoz-lokalniho-katalogu" >
 +        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient3)">
 +          <rect x="436.8862" y="752.4699" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45">
 +          <rect x="436.8862" y="752.4699" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="477.0454" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Provoz </text>
 +            <text x="449.0171" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.4">
 +      <g>
 +        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient4)">
 +          <rect x="403.9431" y="662.0949" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)" stroke-miterlimit="1.45">
 +          <rect x="403.9431" y="662.0949" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="434.0974" xml:space="preserve" y="679.6077" stroke="none">Registrace </text>
 +            <text x="414.407" xml:space="preserve" y="694.3088" stroke="none">lokálního katalogu </text>
 +            <text x="442.4412" xml:space="preserve" y="709.01" stroke="none">v NKOD</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.5">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat" >
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
 +          <rect x="158.25" width="30" height="107.3884" y="335.206" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,106.5965)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.6">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat" >
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
 +          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="447.7199" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,194.4494)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.7">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat" >
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
 +          <rect x="158.25" width="30" height="59.5949" y="548.6725" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,269.1457)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>
 +            <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.8">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat" >
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
 +          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="634.3449" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,394.0822)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>
 +            <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="y.node.9">
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista" >
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
 +          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="737.5949" stroke="none"/>
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,48.8994,485.9826)" stroke-linecap="butt">
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +  </g>
 +</svg>
 +</div>
 +</html>
  
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat nebo využívá služeb jako [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]] podporou [[http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html|CKAN API v3]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD. Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat XML soubor jako přílohu.+Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD. 
 +Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD".
  
-Správa záznamu lokálního katalogu je prováděna zasíláním XML dokumentů ve formě přílohy datové zprávy do datové schránky s identifikátorem <wrap box>uur3q2i</wrap> <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto XML dokumenty lze získat pomocí [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formulářů]] dostupných na stránkách [[http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|Rejstříku datových zdrojů]]kde je také k dispozici [[https://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/ogd/x-nkod.html|dokumentace]] jejich struktury+Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem "NKOD" do datové schránky s identifikátorem <wrap box>m3hp53v</wrap> <wrap box>„Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR.  
 +Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patičce NKOD, či pomocí symbolu mazání na detailu datové sady v případě mazání lokálního katalogu. 
 +Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávoujinak bude zpráva ignorována. 
 +Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou ''.jsonld.txt'' kvůli omezení na typy příloh datových zpráv).
  
 ===== Registrace lokálního katalogu ===== ===== Registrace lokálního katalogu =====
- +Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patiččce NKOD. 
-Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního XML dokumentu, který lze získat například vyplněním formuláře "Registrace odkazu na lokální katalog"V tom případě je postup registrace lokálního datového katalogu v NKOD následující: +Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující: 
-  - Ve [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formuláři NKOD]] kliknout na "Registrace odkazu na lokální katalog"+  - Otevřít [[https://data.gov.cz/formulář/registrace-lokálního-katalogu|registrační formulář]]; 
-  - Vyplnit název katalogu, jméno a email správce katalogu a kliknout na "Další"; +  - Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři 
-  Do pole Odkaz na stažení datového zdroje zadat adresu funkce <wrap box>package_list</wrap> CKAN API lokálního katalogu, která vrací seznam názvů obsažených datových sadnapříklad <wrap box>http://datahub.io/api/3/action/package_list</wrap>, a kliknout na "Další"; +    - Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut) 
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: +      - Tento název rozlišuje mezi jednotlivými katalogy otevřených dat dané instituce. Pokud má jedenmůže to být třeba 'Katalog otevřených dat XXX' 
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat; +    - Jméno a email správce katalogu (povinné atributy) 
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>.+      Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených datse kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem APIpřístupností rozhraní, apod. 
 +    - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut) 
 +      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]]. 
 +    - URL API lokálního katalogu (povinný atribut) 
 +      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]]. 
 +    - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut) 
 +      - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogupokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací souvislostí, než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu. 
 +  - V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD" a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>m3hp53v</wrap>.
  
 ===== Zrušení registrace lokálního katalogu ===== ===== Zrušení registrace lokálního katalogu =====
  
-Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zneplatnit (zrušitzasláním XML dokumentu, který lze získat pomocí formuláře "Smazání datové sady nebo odkazu na katalog"V tom případě je postup zrušení následující: +Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu. 
-  - V [[https://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|Rejstříku datových zdrojů]] nalézt ID záznamu s registrací lokálního katalogu, viz obrázek; {{:cinnost:kat-mfcr.png?direct&300|}} +Postup zrušení je následující: 
-  - Ve [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formuláři NKOD]] kliknout na "Smazání datové sady nebo odkazu na katalog"; +  - V [[https://data.gov.cz/lokální-katalogy|Seznamu lokálních katalogů v NKOD]] nalézt rušený lokální katalog a v jeho detailu kliknout na symbol smazání 
-  - Vyplnit ID záznamu a kliknout na „Další“; +  - Ve formulářje třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD" a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>m3hp53v</wrap>.
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: +
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat; +
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>.+
  • cinnost/registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/16 13:00
  • autor: Jakub Klímek