cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/03/29 12:13]
Jakub Klímek
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2021/03/16 13:00]
Jakub Klímek [Registrace lokálního katalogu]
Řádek 214: Řádek 214:
 </html> </html>
  
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD.+Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD.
 Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD". Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD".
  
 Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem "NKOD" do datové schránky s identifikátorem <wrap box>m3hp53v</wrap> <wrap box>„Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR.  Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem "NKOD" do datové schránky s identifikátorem <wrap box>m3hp53v</wrap> <wrap box>„Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR. 
-Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patičce NKOD, či pomocí symbolu editace či mazání na detailu datové sady.+Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patičce NKOD, či pomocí symbolu mazání na detailu datové sady v případě mazání lokálního katalogu.
 Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována. Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována.
-Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou ''.jsonld.txt'' kvůli omezení na typy příloh datových zpráv) a řídí se standardem [[https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap/12|DCAT-AP v1.2]].+Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou ''.jsonld.txt'' kvůli omezení na typy příloh datových zpráv).
  
 ===== Registrace lokálního katalogu ===== ===== Registrace lokálního katalogu =====
 Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patiččce NKOD. Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patiččce NKOD.
 Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující: Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující:
-  - [[https://data.gov.cz/datové-sady|Národním katalogu otevřených dat]] kliknout v patičce na "Registrovat nový lokální katalog";+  - Otevřít [[https://data.gov.cz/formulář/registrace-lokálního-katalogu|registrační formulář]];
   - Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři   - Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři
     - Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut)     - Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut)
Řádek 232: Řádek 232:
       - Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.       - Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.
     - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)     - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)
-      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]].+      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
     - URL API lokálního katalogu (povinný atribut)     - URL API lokálního katalogu (povinný atribut)
-      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]].+      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
     - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)     - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)
       - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí, než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.       - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí, než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.
Řádek 243: Řádek 243:
 Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu. Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu.
 Postup zrušení je následující: Postup zrušení je následující:
-  - V [[https://data.gov.cz/datové-sady|Národním katalogu otevřených dat]] nalézt záznam pro datovou sadu z rušeného lokálního katalogu a v jejím detailu kliknout na symbol smazání vedle jejího názvu +  - V [[https://data.gov.cz/lokální-katalogy|Seznamu lokálních katalogů v NKOD]] nalézt rušený lokální katalog a v jeho detailu kliknout na symbol smazání 
-  - V posledním kroku formulářje třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD" a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>m3hp53v</wrap>.+  - Ve formulářje třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD" a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>m3hp53v</wrap>.
  • cinnost/registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/16 13:00
  • autor: Jakub Klímek