cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2017/07/11 08:28]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2021/03/16 13:00] (aktuální)
Jakub Klímek [Registrace lokálního katalogu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Registrace lokálního katalogu v NKOD ====== ====== Registrace lokálního katalogu v NKOD ======
 //Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD // //Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD //
- 
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat nebo využívá služeb jako [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]] s podporou [[http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html|CKAN API v3]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD. Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat XML soubor jako přílohu. 
- 
-Správa záznamu lokálního katalogu je prováděna zasíláním XML dokumentů ve formě přílohy datové zprávy do datové schránky s identifikátorem <wrap box>uur3q2i</wrap> <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto XML dokumenty lze získat pomocí [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formulářů]] dostupných na stránkách [[http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|Rejstříku datových zdrojů]], kde je také k dispozici [[https://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/ogd/x-nkod.html|dokumentace]] jejich struktury.  
- 
-===== Registrace lokálního katalogu ===== 
- 
-Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního XML dokumentu, který lze získat například vyplněním formuláře "Registrace odkazu na lokální katalog". V tom případě je postup registrace lokálního datového katalogu v NKOD následující: 
-  - Ve [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formuláři NKOD]] kliknout na "Registrace odkazu na lokální katalog"; 
-  - Vyplnit název katalogu, jméno a email správce katalogu a kliknout na "Další"; 
-  - Do pole Odkaz na stažení datového zdroje zadat adresu funkce <wrap box>package_list</wrap> CKAN API lokálního katalogu, která vrací seznam názvů obsažených datových sad, například <wrap box>http://datahub.io/api/3/action/package_list</wrap>, a kliknout na "Další"; 
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: 
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat; 
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>. 
- 
-===== Zrušení registrace lokálního katalogu ===== 
- 
-Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zneplatnit (zrušit) zasláním XML dokumentu, který lze získat pomocí formuláře "Smazání datové sady nebo odkazu na katalog". V tom případě je postup zrušení následující: 
-  - V [[https://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|Rejstříku datových zdrojů]] nalézt ID záznamu s registrací lokálního katalogu, viz obrázek; {{:cinnost:kat-mfcr.png?direct&300|}} 
-  - Ve [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formuláři NKOD]] kliknout na "Smazání datové sady nebo odkazu na katalog"; 
-  - Vyplnit ID záznamu a kliknout na „Další“; 
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: 
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat; 
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>. 
- 
-===== Aktuální pozice v procesu ===== 
 <html> <html>
-<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;"> +<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: left;"> 
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="455" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="505" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0"> +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="471" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="505" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto"
-  <defs id="genericDefs"></defs>+  <!--Generated by ySVG 2.5--
 +  <defs id="genericDefs"/>
   <g>   <g>
     <defs id="defs1">     <defs id="defs1">
-      <linearGradient x1="206.0966" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="291.0966" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="206.0966" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="318.0966" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="274.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="359.8862" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="247.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="359.8862" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="472.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="557.8862" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="436.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="557.8862" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="403.9431" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="488.9431" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="403.9431" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="524.9431" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">
-        <path d="M0 0 L455 L455 505 L0 505 L0 0 Z"></path>+        <path d="M0 0 L471 L471 505 L0 505 L0 0 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">
-        <path d="M123 331 L578 331 L578 836 L123 836 L123 331 Z"></path>+        <path d="M115 331 L586 331 L586 836 L115 836 L115 331 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
     </defs>     </defs>
-    <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-123,-331)" stroke="white"> +    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-115,-331)" stroke="white"> 
-      <rect x="123" width="455" height="505" y="331" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"></rect>+      <rect x="115" width="471" height="505" y="331" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.0">     <g id="y.node.0">
-      <g fill="rgb(255,242,188)" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="rgb(255,242,188)"> +      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="rgb(255,242,188)"> 
-        <path d="M123.331.11 L123.835.9399 L153.835.9399 L153.331.11 Z" stroke="none"></path+        <path d="M115.6309 331.11 L115.6309 835.9399 L145.6309 835.9399 L145.6309 331.11 Z" stroke="none"/> 
-        <rect x="153.5" width="424.0283" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"></rect+        <rect x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/> 
-        <rect fill="white" x="153.5" width="424.0283" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"></rect>+        <rect fill="white" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="123.5" width="454.0283" height="504.8299" y="331.11"></rect>+        <rect fill="none" x="115.6309" width="469.7666" height="504.8299" y="331.11"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="504.8299" y="331.11"></rect+        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11"/> 
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="115.8656" y="331.11"></rect+        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115.8656" y="331.11"/> 
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="90.7444" y="446.9755"></rect+        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="90.7444" y="446.9755"/> 
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="81.5" y="537.7199"></rect+        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="81.5" y="537.7199"/> 
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="115" y="619.2199"></rect+        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115" y="619.2199"/> 
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="101.7199" y="734.2199"></rect>+        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="101.7199" y="734.2199"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
Řádek 88: Řádek 63:
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.0">     <g id="y.edge.0">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M269.5391 752.4559 L289.8141 725.8188"></path+        <path fill="none" d="M274.8089 752.478 L286.5623 727.0598"/> 
-        <path d="M296.4765 717.0659 L284.4341 722.9805 L293.9827 730.2485 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M291.1791 717.0756 L280.6967 725.4492 L291.5886 730.4857 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.1">     <g id="y.edge.1">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M359.873 689.595 L392.9232 689.595"></path+        <path fill="none" d="M359.8447 689.595 L392.933 689.595"/> 
-        <path d="M403.9232 689.595 L391.9232 683.595 L391.9232 695.595 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M403.933 689.595 L391.933 683.595 L391.933 695.595 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.2">     <g id="y.edge.2">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M467.4324 717.109 L487.7581 743.7532"></path+        <path fill="none" d="M474.4644 717.087 L483.6019 742.1545"/> 
-        <path d="M494.4298 752.499 L491.922 739.319 L482.3812 746.5973 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M487.3691 752.4893 L488.8966 739.1602 L477.6223 743.2698 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.1">     <g id="y.node.1">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:instalace-lokalniho-katalogu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:instalace-lokalniho-katalogu"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,75.0966,413.4699)"> +        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient1)"> 
-          <rect x="206.0966" y="752.4699" transform="matrix(1,0,0,1,-198.0966,-744.4699)" fill="url(#linearGradient1)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="206.0966" y="752.4699" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="206.0966" y="752.4699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="206.0966" y="752.4699" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="222.9149" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Instalovat</text> +            <text x="236.4149" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Instalace </text> 
-            <text x="210.2382" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokální katalog</text>+            <text x="213.7274" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 122: Řádek 97:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.2">     <g id="y.node.2">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-lokalniho-katalogu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-lokalniho-katalogu"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,143.8862,323.0949)"> +        <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient2)"> 
-          <rect x="274.8862" y="662.0949" transform="matrix(1,0,0,1,-266.8862,-654.0949)" fill="url(#linearGradient2)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="247.8862" y="662.0949" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="274.8862" y="662.0949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="247.8862" y="662.0949" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="295.3813" xml:space="preserve" y="686.9583" stroke="none">ipravit</text> +            <text x="279.5434" xml:space="preserve" y="686.9583" stroke="none">íprava </text> 
-            <text x="279.0278" xml:space="preserve" y="701.6594" stroke="none">lokální katalog</text>+            <text x="255.5171" xml:space="preserve" y="701.6594" stroke="none">lokálního katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 138: Řádek 113:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.3">     <g id="y.node.3">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:provoz-lokalniho-katalogu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:provoz-lokalniho-katalogu"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,341.8862,413.4699)"> +        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient3)"> 
-          <rect x="472.8862" y="752.4699" transform="matrix(1,0,0,1,-464.8862,-744.4699)" fill="url(#linearGradient3)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="436.8862" y="752.4699" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="472.8862" y="752.4699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="436.8862" y="752.4699" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="485.3716" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Provozovat</text> +            <text x="477.0454" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Provoz </text> 
-            <text x="477.0278" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokální katalog</text>+            <text x="449.0171" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.9">+    <g id="y.node.4">
       <g>       <g>
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,272.9431,323.0949)"> +        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient4)"> 
-          <rect x="403.9431" y="662.0949" transform="matrix(1,0,0,1,-395.9431,-654.0949)" fill="url(#linearGradient4)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="403.9431" y="662.0949" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="403.9431" y="662.0949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="403.9431" y="662.0949" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="416.0974" xml:space="preserve" y="679.6077" stroke="none">Registrovat</text> +            <text x="434.0974" xml:space="preserve" y="679.6077" stroke="none">Registrace </text> 
-            <text x="408.0847" xml:space="preserve" y="694.3088" stroke="none">lokální katalog</text> +            <text x="414.407" xml:space="preserve" y="694.3088" stroke="none">lokálního katalogu </text> 
-            <text x="424.4412" xml:space="preserve" y="709.01" stroke="none">v NKOD</text>+            <text x="442.4412" xml:space="preserve" y="709.01" stroke="none">v NKOD</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.4"> +    <g id="y.node.5"> 
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> 
-          <rect x="158.25" width="30" height="107.3884" y="335.206" stroke="none"></rect>+          <rect x="158.25" width="30" height="107.3884" y="335.206" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,106.5965)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,106.5965)" stroke-linecap="butt">
             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>
Řádek 183: Řádek 158:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.5"> +    <g id="y.node.6"> 
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> 
-          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="447.7199" stroke="none"></rect>+          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="447.7199" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,194.4494)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,194.4494)" stroke-linecap="butt">
             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>
Řádek 196: Řádek 171:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.6"> +    <g id="y.node.7"> 
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> 
-          <rect x="158.25" width="30" height="59.5949" y="548.6725" stroke="none"></rect>+          <rect x="158.25" width="30" height="59.5949" y="548.6725" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,269.1457)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,269.1457)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>
             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>
Řádek 209: Řádek 184:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.7"> +    <g id="y.node.8"> 
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> 
-          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="634.3449" stroke="none"></rect>+          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="634.3449" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,394.0822)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,394.0822)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>
             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>
Řádek 222: Řádek 197:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.8"> +    <g id="y.node.9"> 
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:it-specialista"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> 
-          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="737.5949" stroke="none"></rect>+          <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="737.5949" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,40.8994,485.9826)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,48.8994,485.9826)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>
           </g>           </g>
Řádek 235: Řádek 210:
     </g>     </g>
   </g>   </g>
-</svg></div>+</svg> 
 +</div>
 </html> </html>
 +
 +Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD.
 +Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD".
 +
 +Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem "NKOD" do datové schránky s identifikátorem <wrap box>m3hp53v</wrap> <wrap box>„Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR. 
 +Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patičce NKOD, či pomocí symbolu mazání na detailu datové sady v případě mazání lokálního katalogu.
 +Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována.
 +Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou ''.jsonld.txt'' kvůli omezení na typy příloh datových zpráv).
 +
 +===== Registrace lokálního katalogu =====
 +Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz "Registrovat nový lokální katalog" v patiččce NKOD.
 +Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující:
 +  - Otevřít [[https://data.gov.cz/formulář/registrace-lokálního-katalogu|registrační formulář]];
 +  - Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři
 +    - Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut)
 +      - Tento název rozlišuje mezi jednotlivými katalogy otevřených dat dané instituce. Pokud má jeden, může to být třeba 'Katalog otevřených dat XXX'
 +    - Jméno a email správce katalogu (povinné atributy)
 +      - Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.
 +    - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)
 +      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
 +    - URL API lokálního katalogu (povinný atribut)
 +      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
 +    - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)
 +      - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí, než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.
 +  - V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD" a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>m3hp53v</wrap>.
 +
 +===== Zrušení registrace lokálního katalogu =====
 +
 +Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu.
 +Postup zrušení je následující:
 +  - V [[https://data.gov.cz/lokální-katalogy|Seznamu lokálních katalogů v NKOD]] nalézt rušený lokální katalog a v jeho detailu kliknout na symbol smazání
 +  - Ve formuláři je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "NKOD" a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>m3hp53v</wrap>.
  • cinnost/registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod.1499754490.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)